Sátán hazugságai (és az azokat megcáfoló igék)

Sátán hazugságai (és az azokat megcáfoló igék)

A vádoló minden egyes hazugságára van egy ige, mely megcáfolja őt.

13 perc ·

Sátán hazugságai

A vádoló egy a sok név közül, melyeknek a Biblia Sátánt nevezi, mert szereti megpróbálni és ellopni a reménységünket és örömünket az által, hogy mindenféle dologgal vádol minket. Korábban lehetősége volt egyenesen Isten trónja elé járulni, rámutatni bármely emberre a földön és azt mondani: „Láttad a bűnt, amelyet épp elkövetett?” Ám mióta Jézus lejött a földre, emberi természetet öltött magára és meghalt a kereszten bűneinkért, Sátán ezt nem teheti meg többé. (Jelenések 12:10.)

Sátán bejárása a mennybe eltöröltetett, de amíg eljön az idő, hogy Isten megkötözze őt ezer esztendőre, szelleme a földön bolyong és célja, hogy minél többet elveszítsen Isten gyermekei közül. (Jelenések 20:1-3.) Módszereinek egyike az, hogy vádakat suttog a füledbe – vádakat olyan kísértésekkel kapcsolatban, melyekben nem győzedelmeskedtél, vagy a természetedben lakozó bűnnel és a személyiségedben lévő tökéletlenségekkel kapcsolatban.

Ezeket a hazugságokat mondja nekünk Sátán. Nagyon ravasz hazudozó, mert gyakran egy kis igazságot kever a hazugságba, hogy megtévesszen. Viszont minden hazugságra, amit megpróbál mondani neked, van legalább egy vers Isten igéjében, amit arra használhatsz, hogy felfedd csalását és megakadályozd őt reménységed és örömed elvételében. Itt olvashatod leggyakoribb hazugságait és az igéket, melyekkel elháríthatod ezeket.

„Mindenki másnál sokkal rosszabb vagy”

„A te természeted sokkal rosszabb, mint másoké.” – mondja. „Szégyellened kellene magad amiatt, ami lakik benned.”

Természetesen meg kellene szomorodnod a bűneid miatt. (2 Korinthus 7:10.) Végül is, ha nem gyűlölnéd, akkor mi motiválna arra, hogy a halálba add? Azonban nem kell mocskosnak és reménytelennek érezned magad a természetedben rejlő hajlamok miatt – függetlenül attól, hogy mik ezek.

„Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket.” – 1 Korinthus 10:13.

Higgy ebben az igében! Az az ocsmány bűn, melyre talán öt perccel ezelőtt kísértve voltál, csak emberi kísértés. Nem te vagy az egyetlen, aki valaha hasonló aljassággal volt megkísértve. Távol ettől!

Nincsen a természetedben rejlő bűnök között egy sem, amiből Jézus ne tudna kiszabadítani vagy ami miatt kevésbé szeretne téged. Pál apostol a keresztények üldözője volt, legjobb esetben is a gyilkosság eszköze, ha nem valódi gyilkos, mielőtt megtért. Jézus mégis megbocsátott neki mindent és képes volt egy jó, igaz emberré tenni őt, aki az Ő értékes munkatársa lett az egyház építésében.

„Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.” – Zsidók 7:25. Jézus bárkit meg tud váltani bármilyen bűnből. Korlátozások nélkül.

Ha Sátán megpróbál elcsüggeszteni azzal, hogy ujjal mutogat a természetedben lévő bűnökre, biztonsággal válaszolhatod: „Mondd csak, e bűnök közül melyikért nem halt meg Jézus?” Ilyenkor nincs válasza, mert az egyetlen igaz válasz a „Mindegyikért meghalt.”

„Már megint elestél. Nincs remény számodra.”

Mi a bűn feletti teljes győzelemben hiszünk és ez teljességgel elérhető, de az igazság az, hogy egy keresztény élete az egy fejlődés és sok alkalom lehet – különösen, ha viszonylag új vagy az úton – amikor elesel a bűnben. Ez része a normális keresztény fejlődésnek és nem változtat azon, hogy Jézus szeret téged, sem a beléd vetett hitén és reményén. Jézus látja a szívedet. Látja mennyire akarsz olyanná lenni, amilyen Ő és amikor elesel, azonnal segítő kezet nyújt, hogy felemeljen, ha elfogadod.

„Mert ha hétszer elesik is az igaz, mégis fölkel…” – Péld.24:16. Ebben a versben az emberünk annak ellenére, hogy többször elesik, igaznak mondatik. Miért? Mert újból felkel!

Jézus tudta, hogy Péter egy gyenge pillanatában megtagadja majd Őt. Péter válaszul így fakadt ki: „Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg.” – Máté 26:34-35. Mielőtt a nap feljött volna, háromszor tagadta meg Jézust. Azt jelentette ez, hogy Péter egy reménytelen eset volt? Egyáltalán nem! Láthatjuk milyen életre jutott, ha olvassuk az Apostolok cselekedeteit és a leveleit.

Talán most azt gondolhatod „Ő Péter volt, a nagy apostol.” Eleinte nem volt az. Csak egy gyenge természetű fiatalember volt, egy olyan szívvel, mely Jézust akarta követni. Épp, mint te. Nem volt reménytelen eset és te sem vagy az!

„Nincsen elhivatásod. Ha lenne, akkor a dolgok nem így mennének”

Szereted Jézust és követni akarod Őt az úton és olyanná akarsz válni, mint Ő? Akkor igenis van elhívásod, bármit is mond a vádoló. Isten nem a tehetségeik és képességeik alapján hívott el embereket; azokat hívta el, akikről tudta, hogy szívük meg lesz ragadva ettől az elhívástól.

„Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket.” – 1 Korinthus 1:26-27.

Úgy érzed ezek a versek jellemeznek téged? Tökéletes! Akkor pontosan te vagy az, akit Isten akar és akit elhívott. Tervei vannak, hogy használja életedet – nem számít mennyire figyelemre méltónak vagy jelentéktelennek látszik külsőleg – hogy megmutassa azt a nagyszerű munkát, amit el tud végezni egy gyenge emberben. Pont ahogyan a gyenge fiatal Péter megszégyenítette életével a vezetőket a maga idejében, úgy te is hatalmassá válhatsz Istenben, bebizonyítva az életeddel, hogy a győzelem mindenki számára lehetséges – egészen a leggyengébbekig.

„Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint.” – Efézus 1:4-5.

„Túl gyenge vagy. Nem vagy elég erős a bűn legyőzéséhez.”

A fenti igék ugyancsak leleplezhetik ezt a hazugságot, de adjunk még hozzájuk párat. Isten igéje sok mondanivalót tartogat ebben a témában!

„De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem… mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” – 2 Korinthus 12:9-10.

„Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre.” – 2 Korinthus 9:8. Ez a vers a nagylelkűségről szól, de ugyanúgy igaz minden területre.

„Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el.” – Józsué 1:5. Itt Isten Józsuéhoz beszélt, de láthatjuk, hogy mennyire jelen van Ő, hogy megsegítse minden gyermekét. Garantálom, hogy az Ő szíve irántad is pontosan ugyanilyen.

„Isten ruház föl engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. Lábamat a szarvaséhoz hasonlóvá teszi, magaslatokra állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim ércíjat feszítenek. Oltalmazó pajzsodat átadtad nekem, jobbod támogat engem, sokszor lehajoltál hozzám. Biztossá teszed lépteimet, és nem inognak bokáim.” – Zsoltárok 18:33-37.

Bátorodj fel ezen igék által! Az az Isten, aki megparancsolta, hogy sötétségből világosság ragyogjon fel, aki szó szerint képes a semmiből előállítani valamit, Ő megadja neked az erőt, ami a bűn legyőzéséhez szükséges.

Emberi korlátaid nem korlátozhatnak a bűn elleni harcodban, ha Istenhez imádkozol erőért, mert Ő „szemrehányás nélkül ad mindenkinek.” (Jakab 1:5.) „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.” – Máté 7:7.

„Még mindig vonzódsz a világhoz a kívánságaid által, tehát nyilvánvalóan nem vagy egy igaz tanítvány”

Ez a vádoló egyik legtrükkösebb hazugsága. Ha teljes szívedet Jézusnak adtad, azzal kimondtad, hogy végeztél ezzel a világgal és a bűnnel. Mégis szexuális kívánságok kísértenek vagy az, hogy felnézz istentelen emberekre. Nyilván nem vagy egy nagy keresztény, igaz?

Nem így van!

Emlékezz, van egy tested, melyben semmi jó nem lakik! (Róma 7:18.) Lehangolóan hangozhat, ám valójában épp az ellenkezője! Ez egy nagy vigasz. Az a szemét, amire kísértve vagy, a testedben van, nem a szívedben. Nem számít mennyire erősen vonzanak ezek a testi kívánságok, ha a szíved és elméd továbbra is Jézus lábnyomait akarja követni, akkor tanítvány vagy!

„Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy – miközben a jót akarom tenni – csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen…” – Róma 7:21-23.

Pál keményen küzdött azért, hogy ezt világossá tegye a Római levél 7. fejezetében, mert megértette, hogy mennyire könnyen meg lehetünk kísértve a csüggedéssel, amikor meglátjuk ezt a „másik törvényt a tagjainkban”.

Azonban e nélkül a másik törvény nélkül hol lenne a bűnből való megváltás? Milyen munka lenne számunkra, ha megtérésünk után már nem lennénk kísértve többé? Ha nem volna semmi, amiből Isten megmenthetne minket, akkor hogyan tudnánk megmutatni az Ő dicsőségét, azt, hogy örökre üdvözíteni tud minket?

A kísértés nem bűn! Az egy lehetőség arra, hogy megszabaduljunk a bűnből az által, hogy látjuk, gyűlöljük és a halálba adjuk azt. Jakab mondja: „Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” – Jakab 1:14-15.

Úgy érezheted, hogy a kísértések vég nélkül jönnek a gondolatvilágodban, de ezek nem bűnök, hacsak meg nem fogannak – más szóval, amíg tudatosan nem értesz egyet a gondolattal és nem engeded annak, hogy a szívedbe jusson. Amíg ezt teszed, addig a szellemed és szíved nem lesz bemocskolva a kísértés által. Épp ellenkezőleg, nagyszerű győzelmet arattál – minden kicsiny győzelem nagyszerű – és egy lépéssel közelebb kerültél ahhoz, hogy éppen olyan legyél, mint Jézus. Ez egy olyan tanítványt, mint te vagy, nagyon boldoggá kellene tegyen.

„Sikerülni fog neked!”

Ez nem a vádoló egyik hazugsága – ez Isten egyik ígérete. Hidd ezt!

Ne vitatkozz Sátánnal mikor jön hozzád a hazugságaival. Nem tudod őt meggyőzni. Csak vágj az arcába egyet Isten igéi közül és legyél túl rajta. Isten Igéje Isten Szellemével van telve és ez elől a Szellem elől Sátánnak menekülnie kell. Istenben „emberére akad” és ezt ő is tudja.

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr – jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok… Megengedem majd, hogy megtaláljatok és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket.” – Jeremiás 29:11-14.

„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.” – Efezus 3:20-21.

„… meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” – Filippi 1:6.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.