Iskola: Lehetőség a győzelemre

Iskola. Sokunk gyomra görcsbe rándul pusztán a szó hallatán.

Iskola: Lehetőség a győzelemre

Iskola. Sokunk gyomra görcsbe rándul pusztán a szó hallatán. Az emberi befolyás, szexuális kísértések, rágalmazás és dicsvágy csak néhány azon dolgok közül, melyekkel a fiatal keresztények naponként szembenéznek ebben a környezetben.

Viszont az, hogy ilyen helyzetekkel találkozunk az iskolában, nem jelenti azt, hogy el kell csüggednünk. „Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz.” Józsué 1:9. Isten Igéje világossá teszi, hogy éppen ahogy velünk van az istentiszteleten vagy otthon, Isten velünk van az óráinkon, a folyosón sétálva vagy épp a buszon. Élő érdeklődéssel van irántunk és vágya, hogy sikerüljön nekünk!

A korszellem erőteljes; láthatjuk, hogy a bűn egyre szélesebb körben kezd elfogadottá válni. „Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű!” Ézsaiás 5:20. Mégis éppen ez az, ami ma a világban történik. Sok fiatal például úgy gondolja, hogy teljesen normális durva poénokat mondani. Az elvárás az, hogy mások azt gondolják, hogy viccesek, akár helyesnek vélik, akár nem. Úgy tűnik, hogy az istenfélő és üdvös gondolatok kispadra kerültek, néhány esetben pedig nyíltan gúnyolják ezeket.

Nem titok, hogy Sátán célja tönkre tenni Isten embereit. (Lukács 22:31; 1 Péter 5:8) Ezért az iskola egy csatatér azon keresztények számára, akik tiszták akarnak maradni. Azonban ez egy olyan csatatér, ahol mindig győztesen uralkodhatunk!

Efézus 6:10-13 versekben azt írja Pál apostol: „Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.”

Ezekből az igeversekből megértjük, hogy nem emberek ellen harcolunk: tanárok és osztálytársak ellen, akikkel naponta találkozunk. Még ha osztálytársaink mondanak is durva vicceket, kibeszélnek másokat vagy megpróbálnak rávenni, hogy egyetértsünk valamivel, ami Isten Igéjével ellentétben áll, biztosak lehetünk abban, hogy nem ellenük kell harcolnunk. Helyette az istentelen trendek és vélemények ellen harcolunk, melyek jelen vannak köreikben. Az ilyen dolgok valójában gonosz szellemek befolyása alatt állnak, melyek megpróbálnak megrontani minket és elterelni minket Isten akaratának cselekvésétől.

Természet szerint minket is vonzanak ugyanezek az istentelen vélemények és gondolatok. (Jakab 1:14) Azonban Pál apostol arra bíztat minket, hogy „Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Szellem kardját, amely Isten beszéde.” Efézus 6:14-17.

Ha hittel teli a szívünk és Isten Igéje van elménkben, akkor fel vagyunk fegyverkezve arra, hogy tudatosan felvegyük a harcot az istentelen befolyások ellen, melyek be akarnak férkőzni szívünkbe. Imádkozhatunk Istenhez, ahogyan arra buzdítva vagyunk Efézus 6:8-ban, és Ő megadja az erőt amire szükségünk van ahhoz, hogy ellenálljunk természet szerinti hajlamainknak és azon kívánságainknak, melyek ezeket a bűnös befolyásokat akarják követni. Akkor képesek leszünk megállni ezekkel az istentelen hatásokkal szemben, amik jelen vannak az iskolában és mindenhol máshol. „Mert Istenetek, az Úr veletek megy, harcol értetek ellenségeitek ellen, és megsegít benneteket.” 5 Mózes 20:4.

Nem csak hogy képesek leszünk győzni a bűn felett, hanem Krisztus követei lehetünk, ahogyan arra bíztatva vagyunk 2 Korinthus 5:20-ban. Jó példává válunk mások számára, megmutatjuk nekik, hogy számukra is lehetséges uralkodni a bűn felett saját életükben. Így megmutathatjuk az embereknek, hogy hogyan kell Kereszténynek lenni igazságban!

Ezzel a beállítottsággal már nem kell félnünk többé az iskolától. Épp ellenkezőleg, várhatjuk azt! Egy olyan hely lehet, ahol példák lehetünk. Egy hely a győzelemre, ahol átformáltathatunk! „és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” Róma 12:2.