Van valami, ami elveszi a te örömöd?

Van valami, ami elveszi a te örömöd?

Nézd meg, hátha ezek lehetnek olyan területek az életedben, amelyeken javíthatsz!

2 perc ·

Az örömöt, amit keresünk gyakran a mi saját egónk irányítja. Sok minden adhat örömöt, de mi az, ami igazi és maradandó boldogságot ad?

Zsoltárok 45:7-ben mondja: Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával.”

Gyakran megkérdezem magamtól: Igazságos vagyok én az én gondolataimban, szavaimban és cselekedeteimben? Igazán gyűlölöm a bűnt, ami bennem lakik? Igazságos gondolataim vannak az én embertársaimról? Ha betekinthetnének a gondolataimba, akkor szüntelenül tiszta és jó gondolatokat látnának, telve szeretettel? Imádkozom értük és törődöm velük? Vagy az én gondolataim telve vannak gyanakvással, irigységgel és sértődöttséggel? Felemelem magam azáltal, hogy másokról igazságtalan és rossz gondolataim vannak?

Szavaimmal és tetteimmel teszem nyilvánvalóvá az én gondolataimat. Ha igazságos gondolataim vannak, akkor az én szavaim és tetteim is azok lesznek. Ha az én gondolataim igazságtalanok (gonoszak), ez láthatóvá lesz az én szavaimban és cselekedeteimben is. Viszont lehetek igazságos és akkor az örömnek olajával leszek felkenve. Micsoda kegyelem ez! Milyen szörnyű az irgalmasság hiányának terhét hordozni, sértődött lenni és különböző bűnökben élni. Ez nem az az élet, amire el lettem hívva!

Pál írja a Róma 8:19-ben: Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.” A teremtmény és az emberiség látott eleget az igazságtalanságból, nehézségből, irgalom hiányából, hitetlenségből, önzésből, fösvénységből stb. Senki sem akar többet ebből. Nem, az alkotás valami egészen más iránt vágyakozik. Isten fiainak dicső szabadságára vágyakozik. (Róma 8:19-21) Szabadság minden bűntől, amely tönkreteszi az embereket, házasságokat és családokat. Vágyakozik a Jézusban megjelent életre: igazságra, kedvességre, kegyelemre, tisztaságra, hűségre stb.

Isten gyermekeként én is vágyom ebben az életben részesülni egyre mélyebben és mélyebben. Hálás vagyok, hogy Isten erejével szabad lehetek mindentől, ami lenyom és élhetek egy igazságos életet igaz és valódi örömben!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.