A tanítványok elhívatása és jutalma

A tanítványok elhívatása és jutalma

Jézus a legkiválóbb, azonban a tanítványok azt az elhívatást kapták, hogy Mesterükhöz hasonlóvá legyenek!

A tanítványi elhívás a legnagyobb elhívatás, amit csak egy személy kaphat a nap alatt, és a Mester minden tudását át szeretné adni a tanítványainak. Azt is szeretné, hogy tanítványai átformáltassanak az Ő képére! Hogyan válhat ez az elhívatás a mi elhívatásunkká?

Ki Jézus?

Először meg kell értenünk, hogy ki is valójában Jézus. A Kolossé 1,15-18-ban ez áll: „Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Mert Ő benne teremtetett minden, a mi van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek. És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn. És Ő a feje a testnek, az egyháznak: a ki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első.”

Ebből látjuk, hogy kicsoda is volt Jézus az Atyánál, és mégis készségesen lejött a földre, hogy testvéreket szerezzen, olyanokat, mint mi, akik a bűn szolgái voltunk. Részt akart adni nekünk ugyanabból az életből, ami neki volt Atyjánál, ahol játszott a föld kerekségén, és kézműves volt mellette, az Ő gyönyörűsége (Péld. 8,30-31). Ő a legelső, a legkiválóbb – ez van itt írva.

És Ő a kezdet. Tehát nem Pál, Péter, vagy János, hanem Ő a kezdet, aki Atyjánál volt, aki a közösség kezdete.

Gondolj ebbe bele! Ő azt szeretné, hogy mi is részt kaphassunk abban, amiben a Fej részt kapott, amiben a legkiválóbb részt kapott. Így mi is kiválóak leszünk; részt kapunk ugyanabban a természetben! Gondolj csak bele, hogy milyenek vagyunk természeti test szerint, mennyi bűnt látunk magunknál (Róma 3,9-18; Róma 7,18-20)! Mindezek ellenére Isten egy olyan művet szeretne elvégezni bennünk, ami által a kavicsokból és szemétből mennyei arany és dicsőség válik! Hihetetlen és csodálatos átformáltatni az Ő képére! Mindannyian, akik hisszük ezt, dicsőségről dicsőségre átváltozunk (2 Korinthus 3,18).

A bölcsesség és kijelentés Szelleme

Az is meg van írva róla, hogy „benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.” Kolossé 2,3. Mi is részt kapunk ezekben a bölcsesség és ismeret kincseiben, amelyek a Fejben találhatóak. Ez kiképez minket, hogy majd vele együtt kormányozhassunk. Papok és királyok leszünk Jézussal együtt az Ezeréves birodalomban (Jelenések 1,5-6). Nem tudjátok, hogy angyalokat fogtok ítélni? Nem tudjátok, hogy ti ítélitek majd meg a világot (1 Korinthus 6,2-3)? 

Itt egy kis betekintést nyerhetsz abba, hogy mit fogsz kapni Jézus Krisztus által és a dicsőség által, ami nála található! Ez csak egy kis bepillantás ebbe! Imádkozz hát Istenhez a bölcsesség és kijelentés Szelleméért, hogy beleláss a szellemi világba (Efézus 1,17)! Akkor átformáltatsz az Ő képére, és részt kapsz ugyanabban a bölcsességben és dicsőségben. Akkor tiéd lesz minden, ami a Fejben van, hogy tanítványként a segítségedre legyen.

Ezt a cikket Kåre J. Smith egyik beszéde ihlette, amelyet 2017. november 23-án mondott.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.