Tedd szívből az Úrnak

Tedd szívből az Úrnak

Kiért élek? Azáltal, amit teszek, Istent szolgálom vagy az embereket?

5 perc ·

Az ember könnyen hajlik arra, hogy mások színe előtt éljen, úgymond „szemek szolgájává” váljon. De mi a helyzet Isten szemével? Számításba vettem az Ő akaratát? Pál arra biztat minket, hogy éberek legyünk, Istennek szolgáljunk, és ne az embereknek.

„És valamit tesztek, szívből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek.” Kolossé 3,23.

Olyan egyszerű vers – mégis fantasztikus és felszabadító tartalommal! Amikor mindent teljes szívből az Úrért teszek, már nem törekszem arra, hogy az emberekben jó benyomást keltsek. Hisz Istenért teszem!

Mikor bejön a főnök…

Mikor bejön a főnök, általában kicsit keményebben dolgozunk. Ez majdhogynem tudat alatt jön, és nem tűnik nagy dolognak. De felfed egy nagy igazságot rám nézve: ösztönösen foglalkozom vele, mit gondolnak rólam mások. Mi másért nem dolgoztam ugyanolyan keményen egész idő alatt?

Pál értette az emberi természetet, és tudott erről a gyengeségről. Több levelében is ír róla. Az efézusiakhoz írt levelében világosan leírja, hogy nekünk, tanítványoknak, hogyan kell szolgálnunk és munkálkodnunk:

„Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratát lélekből, jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek.” Efézus 6,6-7.

Ha mindig mások véleményével foglalkozom, és próbálok mindenkinek megfelelni, akkor nem hallom meg, mit akar Isten mondani a helyzetekben. Ő okkal helyezett engem oda, ahol vagyok, azokkal a feladatokkal, amiket ott kapok. Nyitott szemmel kell járnom, hogy meglássam azokat a lehetőségeket, amiket Ő.

Krisztust szolgálom mindenben, amit teszek?

„De mint Krisztusnak szolgái…” Az én elhívatásom az, hogy Krisztus szolgája legyek! Hogyan viselkedik Krisztus szolgája a munkahelyen? Hogyan gondolkodik? Krisztus szolgája mindig örül az Úrban! Krisztus szolgája mindent megtesz azért, hogy tisztán megőrizze a szívét! Krisztus szolgája arra lett elhívva, hogy minden dologban igazságos legyen. Jézus tanítványának nem a felületes, szép keresztény élet a célja, hanem hogy „teljes szívből tegye Isten akaratát.” (Filippi 4,4; Példabeszédek 4,23; 1 Timóteus 6,11).

Amikor tudatossá válik számomra, hogy Isten állandóan jelen van, és úgy élek, hogy neki tetsszek, a választások is sokkal világosabbak lesznek. Kellene ezt vagy azt mondanom, megnéznem vagy elolvasnom? Mit gondol erről Isten? Így folyamatosan tisztíthatom a gondolataimat, és kaphatom azt a békességet, ami csak az Istenért élőknek van.

Tehetek valamit Jézusért!

„Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.” (Máté 25,40).

Arra vagyunk elhívva, hogy áldások legyünk itt a földön, áldások Jézus nevéért. Azáltal, hogy valami jót teszek a körülöttem élő emberekkel, lehetőséget kapok tenni valamit Jézusért – rámosolyogni valakire, elmosogatni a koszos tányérokat, vagy pénzt adni valakinek, amikor tudom, hogy szüksége van rá. Mindig bennem van a tudat: ezt Jézusért teszem. Ez tetteimnek teljesen új értelmet ad, így többé nem várok dicséretet vagy hálát. Hiszen már megkaptam Jézustól azt, amire szükségem van – Ő az életét adta értem, és lehetővé tette, hogy olyanná váljak, mint Ő. Most rajtam a sor, hogy valamit visszafizessek neki!

Áldás akarok lenni, és kegyelmet kapok, hogy áldás legyek. Tudatosan kell az elhívásomhoz méltón és örömmel élnem, így Krisztus igaz szolgája leszek. Amikor hagyom, hogy Isten vezessen, és nem az emberek, és követem az Ő tanácsait, akkor jó példa és vonzóerő leszek a körülöttem élőknek. Fénnyé leszek a földön, bizonyíték, hogy Jézus élete bennem is láthatóvá válhat.

Élet Isten színe előtt

Az élet meglepően könnyűvé válik, ha mindent az Úrért teszek, és az iránta való szeretet lesz a hajtóerő az életemben. Ha ezt teszem, egyre függetlenebbé válok a körülöttem élőktől. Isten maga fog betölteni erővel és a vággyal, hogy jót tegyek az Ő nevéért; és megáldja, amit teszek. Mi mást kívánhatnék még?

Vegyük a szívünkre Pál szavait – szolgáljunk mindig Isten tetszésére, bármit is teszünk!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.