Nem úgy értettem!

Miért teszek néha akaratlanul olyasmit, ami mások számára bántó vagy megnehezíti a dolgukat?

Írta Page Owens
Nem úgy értettem!

Láttam a barátom arcán a csalódottságot és rájöttem, mit is tettem…beszéltem anélkül, hogy átgondoltam volna, milyen hatással lehetnek másokra tetteim.

Teljesen el tudok feledkezni arról, hogy a cselekedeteimnek hatása is van. A visszajelzéseim, a hozzáállásom, ahogyan látom a dolgokat – ezek igazán megnehezíthetik a körülöttem lévők dolgát. Az embereknek talán „el kell viselniük engem”, csak azért, mert nem gondoltam a tetteim következményeire!

Ez közös az emberekben, és magyarázat is van rá. Mégpedig az, hogy bizonyos természettel születtem, ami a bűnbeesés óta bűnnel szennyezett. Pál úgy írja le; „Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, … Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy – miközben a jót akarom tenni – csak a rosszra van lehetőségem.” Róma 7:18,21

Akaratlanul ártani másoknak

A „testnek” köszönhető, amiben semmi jó nem lakik, hogy a cselekedetek, amelyek nem igazán tudatosulnak bennem, annyi kárt és nehézséget okoznak másoknak. Most nem arról beszélek, hogy szándékosan bántok valakit szavakkal vagy tettlegesen. Azokra a dolgokra gondolok például, amikor önfejű vagyok. Ilyenkor nem igazán veszem észre, hogy a „konokságom” milyen káros hatással van a körülöttem lévőkre. Vagy talán dicsekszem és büszkélkedem és emiatt valaki mást lekicsinylek. Talán aggódom valami miatt, s ez befolyással van az egész légkörre és az emberekre is, akikkel együtt dolgozom. Akkor is, amikor közzé teszek valamit vagy üzenetet küldök és utána jövök rá, hogy azért tettem, hogy lenyűgözzek másokat.

Mit tegyek, ha tudtom nélkül bűnt teszek?

„Nem úgy értettem. Nem ez volt a szándékom ezzel…” Tisztán beszélni másokkal és bocsánatot kérni másoktól megfelelő időben, az jó dolog. Viszont van egy másik dolog, ami még ennél is fontosabb. 1. János 1:5-7-ben ez áll: „Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség… Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” 1. Péter 2:9-ben pedig ezt olvashatjuk: „Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.”

Ezekben a versekben a „világosságban történő járásról” van szó. Ez azt jelenti, hogy a természetemben lévő ronda dolgoktól sorra megszabadulok és egyre inkább tiszta és világos lesz számomra, hogy teljesen képes vagyok kitakarítani ezeket. Hogyan történik ez? Alázat útján lehetséges: elfogadom, hogy milyen vagyok, és Isten segítségére támaszkodom. „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.” (Jakab 4:6) Ez a kegyelem fény a dolgok tisztánlátására – ahogy igazából vannak – és segítség ezek kitakarítására az életemből – még mielőtt előjönnének és mások számára bántóak lennének. Tanítványként abban van érdeklődésem, hogy teljesen szabad legyek a testemtől, így hatékonyan gondolkodhatok afelől, hogyan cselekedhetnék még jobban.

Én döntöm el, hogy győzni fogok

Figyelembe kell azonban vennem azt is, hogy annak ellenére, hogy van testem és emiatt nem teszek mindent tökéletesen – vagy legalábbis annyira tökéletesen nem, mint amennyire tökéletesen tehetném – nem engedhetem magamat ezzel vádolni. Sátán mindent megtesz, hogy elrabolja reménységemet és kétellyel, kétségbeeséssel töltsön meg. Az igazság viszont az, hogy Isten tudja, hogy nekem olyan testem van, amiben semmi jó nem lakik. Ő érdeklődik minden egyes döntésem felől, amit meghozok, amikor világosságot kapok arról, milyen is vagyok.

 „Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak.” (Róma 8:1) Ahogyan egyre több és több világosságot kapok Istentől arra, hogy mik találhatóak a természetemben (testemben) – csökönyösség, kérkedés, a türelem és szeretet hiánya, embereknek tetszeni akarás stb. – nem kell test szerint járnom (engednem, hogy a bűn uralkodjon az életemben), hanem járhatok Szellem szerint és győzhetek, amikor a testemben lévő bűn megkísért. (Galátákhoz 5:16-25)

„Intelek titeket: a szellem szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.” (Galátákhoz 5:16). Hihetetlenül csodálatos, hogy ilyen ígéreteim vannak és teljesen az ellentéte lehetek a tehernek és nehézségnek – egyre inkább áldás lehetek mások számára, segítség lehetek számukra és jó, bátorító szavaim lehetnek hozzájuk.

Are you interested in reading more about interactions with other people?

Ingyenes e-könyvek letöltése

Mit jelent kereszténynek lenni?

Kereszténynek lenni sokkal tartalmasabb élet, mint csupán kérni Jézust arra, hogy jöjjön a szívünkbe, és hinni a bűnbocsánatban. Ez az élet a Krisztus dolgaiban való fejlődésről és növekedésről szól. Ez a könyv nagyon tisztán és egyszerűen bemutatja a keresztény élet alapjait.