Az eredményes ima egyetlen kulcsa

Az eredményes ima egyetlen kulcsa

Ez nem titkosított információ! Jézus érthetően tanít erről az állhatatos özvegyről szóló példázatában.

5 perc ·

Az állhatatos özvegy példázata

“Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Így szólt: Az egyik városban volt egy bíró, aki Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben! Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr: Halljátok, mit mond a hamis bíró! Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?” Lukács 18:1-8

Jézus tanítványainak mondott példázatának címe mindent elárul. A cím: “Az állhatatos özvegy példázata”. Kitartása miatt emelkedett ki a többiek közül és ez az alapja annak, amit Jézus mondani akar nekünk e példázaton keresztül.

Mi történt volna, ha a “kitartó özvegy” feladta volna, amikor a bíró először küldte el? Mi lett volna, ha – mikor látta, hogy a bíró nem segít – azt mondta volna magában: “Jól van, megpróbáltam, erről ennyit.”? Elegendő egyszer megpróbálni? A példázat azt mondja “terhemre van”. Kitartó volt. Visszajött és folyamatosan emlegette ügyét. Mindenre elszánt volt. Igazságszolgáltatásra volt szüksége ellenfelével szemben és tudta hol kaphatja meg azt. Addig nem adta fel, míg meg nem kapta, amit akart.

Ki az ellenfelem?

“Miért nem válaszol Isten imáimra? Úgy érzem …” Az ilyenfajta gondolatok gyakoriak, de mi az, amiért kiáltok valójában? Azért, hogy véghez vihessem a saját akaratomat, vagy azért, hogy Isten akarata menjen végbe az életemben? A kitartó özvegy ellenfelével szembeni igazságért kiáltott. Kik az én ellenségeim? Nem azok a dolgok, melyek megakadályozzák, hogy Isten akaratát cselekedjem? Annyira sok ellenfél van az emberi természetben. Gőg, makacsság, lustaság, keményszívűség. Egy képtelenség arra, hogy szeressem és jó legyek azokhoz, akikkel találkozok. Irigység, elégedetlenség, neheztelés, aggodalom, rossz temperamentum s még folytathatnám. Kiáltottam-e és kitartottam-e addig, míg Isten igazságot szolgáltatott azokkal az ellenfeleimmel szemben, akiket megláttam önmagamban? Addig, míg erőt nem adott ahhoz, hogy ellenálljak és küzdjek míg le nem győzöm őket? Amíg szabad nem vagyok és a jóság és az erények nem növekednek az életemben?

„Állhatatos özvegy” vagyok-e?

Mi a helyzet a kitartásommal? Tudok-e azonosulni az állhatatos özveggyel? Jézus azt mondta, hogy Isten gyorsan igazságot szolgáltat azoknak, akik „éjjel-nappal kiáltanak hozzá”. Kiáltottam-e ínségemmel kapcsolatban? Kitartó voltam-e? Vagy csak kértem, várva ugyan a legjobbat, de bizonytalan voltam az eredménnyel kapcsolatban? Emiatt a hozzáállás miatt kellett megkérdezze Jézus: „De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”

Jézus azt is mondta, hogy „Keresztelő János napjaitól mostanáig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni.” (Máté 11:12) Erőteljes szavak ezek! Ragadd meg erővel! Erőszakosan! Kitartóan kell kiáltanom mindaddig, amíg betölti szükségemet! Ha feladom bármiféle akadály, fal, gát vagy korlát miatt, akkor volt-e valójában hitem? Ha hittel kértem volna, semmit sem kételkedvén – ahogyan Jakab tanít minket imádkozni – akkor tartottam volna ki. (Jakab 1:5-7) Akkor nem adtam volna fel ilyen könnyen. Nem vesztettem volna el a reményt.

Mindenre elszántnak kell lennem ahhoz, hogy bosszút álljon értem; hogy igazságot szolgáltasson ellenfelemmel szemben.

Igazság az ellenfelemmel szemben: Az erények megszerzése

„Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek.” 2. Péter 1:5-8

Amennyiben ezekért a dolgokért kiáltok kitartóan, amíg meg nem kapom azokat, akkor Isten gyorsan bosszút áll értem. Akkor Jézus találni fog hitet a földön, énbennem“Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” Máté 7:7-8

Ha először Isten országát keresem – az erényekben való növekedést és hogy Krisztus élete látszódjon bennem – akkor mindent meg fogok kapni, amire szükségem van, mind szellemileg, mind a gyakorlati élethez. Isten azt akarja, hogy szabad legyek azoktól a dolgoktól, amik megkötnek. Minden, amit ez életben tapasztalok, erre irányul. Ha szabad akarok lenni, akkor – ahogyan az özvegy is – tudom hova kell mennem és mit kell tennem annak érdekében, hogy megszabaduljak. (Máté 6:33; 2 Korinthus 4:10)

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.