A kereszt ereje

A kereszt ereje

Pálnak nagy félelme volt, hogy a kereszt elveszíti erejét. Olvasd el mi ez az erő és hogyan tudjuk megtartani azt.

5 perc ·

„Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” 1 Korinthus 1:18.

Prédikálhatjuk Isten erejét és bölcsességét mind zsidóknak, mind görögöknek. (24. vers) „…de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét.” 1 Korinthus 1:17.

A kereszt ereje: Erő, hogy mindent rendbe hozzunk

Az erő, amely nekünk adatott a kereszt szava által, egy olyan erő, mellyel mindent rendbe hozhatunk Isten bölcsessége szerint. Okos gondolatok és viták senkit sem vezetnek tökéletes egységre, de a kereszt szava igen. Zsidók és görögök – akik nagyon különbözőek, mint emberek és akik gyűlölték egymást – mind meg lehetnek váltva a kereszt Igéje által olyan mértékben, hogy új emberré lehetnek egy valódi testvériségben, mely örökké megáll.

Pál erőtlenségben, félelemben és nagy rettegésben volt, mikor látta annak lehetőségét, hogy ékesszólás és hitető beszéd kerülhet az egyházba és meggyengítheti a kereszt szavát, mely Isten ereje és bölcsessége a megváltásra. (1 Korinthus 2:1-5)

A kereszt szavának eredménye az, hogy halál jön mindenre, aminek köze van a bűnös vágyakhoz. Ekkor születik az új ember, győzelemre és arra, hogy mások előnyére és örömére éljen. Jézus az örömnek olajával volt felkenve, társainál jobban, mert szerette az igazságot és gyűlölte a törvénytelenséget. (Zsidók 1:9)

Ismerjük meg Jézust a kereszt üzenete által

Jézus volt az első, aki felvette keresztjét naponként és felvitte rá indulatait és kívánságait. Az évek során testvéreket kapott a kereszt útján – testvéreket, akik ugyanezzel a Szellemmel és értelemmel bírnak. Jézus igaz testvéreivé lettek, akik között a legnagyobb és legkiválóbb maga Jézus, és ők testvéreik mindazoknak, akik gyűlölik a bűnt és szeretik az igazságot Jézus Krisztusban.

Amennyiben szeretem a kereszt üzenetét, „megismerem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az Ő halálához.” Filippi 3:10. „Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is.” Róma 6:5.

Istentelen emberek bolondságnak tartják megtagadni indulataikat és kívánságaikat. A halál útján járnak és azt hiszik, hogy ez az élet útja. Azonban a bűn zsoldja halál. (Róma 6:23; Róma 8:13)

A kereszt üzenete élesen elválasztja a jót a rossztól, az élet útját a halál útjától és egyesíteni tudja az embereket minden nemzetből egy új és áldott életben. „Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.” Kolossé 3:11.

Valódi megváltás a kereszt ereje által

Ha a kereszt üzenete nem hoz létre radikális elválasztást és egybeolvadást az Élet Igéjével, akkor az eredmény csupán vallásosság lesz.

Kereszt nélkül sem béke, sem egység nincs az otthonunkban és az egyházban. Kereszt nélkül a szeretet csupán emberi szeretet, mely nem összemérhető azzal a szeretettel, melyet a Szent Szellem önt a szívünkbe, mely mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Ugyanez elmondható minden egyes erényről. A testünket élni hagyjuk, ha a kereszt üzenete nem választja el a nemest a hitványtól. Akkor nem jön halál az önös életünk követeléseire.

Akkor az igazság önigazsággal társul és a bölcsesség mellé emberi okoskodások szegődnek, melyek egyek azzal a bölcsességgel, amely alulról jön, mely földi, testi és ördögi. (Jakab 3:15) A kegyelem dicsvággyal és saját magunk felmagasztalásával társul. Igaz istenfélelem helyett az eredmény az istenfélelem látszata lesz, erő nélkül. A nemes, drága alázat – melynek eredménye, hogy Istentől kegyelmet nyerünk – helyett a végeredmény egy külső áhítat és képmutatás lesz, amit Isten gyűlöl.

Kívülről úgy látszódhat, hogy minden rendben van, de Jézus azt mondja Lukács evangéliuma 12. részének 1. versében: „Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól!”

Ha az erények nem egy tiszta szívből születnek, minden tisztátalan lesz.

A kereszt által megfeszíttetett számunkra a világ és mi is a világ számára. (Gal. 6:14)

A kereszt általi elválasztás miatt csakis ami őszinte, igaz és tiszta, az fog megállni Isten előtt az Ő dicsőségére.

A kereszt üzenete valóban Isten ereje azok megváltására, akik hisznek.

Ezt a cikket norvég nyelvről fordítottuk és először a BCC Skjulte Skatter (Elrejtett Kincsek) című folyóiratában jelent meg 1986 októberében.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.