A valóban szabad keresztény

A valóban szabad keresztény

A Fiú megszabadított … de mire van szabadságunk?

Szabadság Krisztusban

Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” János 8:36

Kereszten való halála által Jézus megszabadított a bűn és halál törvényétől! (Róma 8:2) A szabadság Krisztusban olyan kegyelem, amit nem foghatunk fel!

Szabadságot tartalmaz oly sok dologtól, amiket itt és most átélünk mindennapi életünkben.

Szabadság arra, hogy ne kövessünk el bűnt

Vétkezni – bűnt elkövetni – azt jelenti, hogy azt tesszük, amiről előre tudjuk, hogy szembe megy Isten akaratával. János evangéliuma 8:31-36 tökéletesen világossá teszi, hogy teljes szabadságunk van arra, hogy ne engedjünk, amikor kísértve leszünk a vétkezésre:

„Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: »Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.« Ők ezt kérdezték tőle: »Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát: Szabadok lesztek?« Jézus így válaszolt nekik: »Bizony, bizony, mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.«”

Ez az igaz szabadság!

Szabadság Sátántól

Szabadságunk van Sátán háborgatásaitól. Nem kell hallgatnunk a hazugságaira és vádolásaira mindenféle dologgal kapcsolatban. Szabadon ellenállhatunk neki és a lábaink alá tiporhatjuk. (Róma 16:20) Ha megpróbál rávenni, hogy fülünket felé fordítsuk, azt mondhatjuk: „Nem! Áron vétettem meg; Krisztusé vagyok és semmi közöm hozzád!” Dicsőség Istennek, hogy ilyen szabadságunk van Krisztusban!

Szabadság, hogy tiszteljük egymás lelkiismeretét

Szabadságunk van másokat szabadnak hagyni. Semmi követelés arra nézve, hogyan kellene élniük másoknak, vagy mit kellene tenniük. Mindenkinek megvan a szabadsága, hogy a saját lelkiismeretét kövesse és engedelmes legyen a Szellem vezetésének az életében. Valamit talán jó lelkiismerettel megtehetek, amire a másiknak egyáltalán nincs szabadsága, és fordítva. Ha megköveteljük, hogy mások a mi lelkiismeretünk szerint tegyenek, nehéz igát vethetünk rájuk. Mindenkinek megvan a vitathatatlan joga, hogy a saját lelkiismeretét kövesse, és ezt tisztelnünk kell. A lelkiismeret nem állandó – változik és frissül, amikor Isten rávilágít különböző dolgokra. Minden egyesnek olyan mértékben mutatja meg igazságát, amennyire azt be tudják fogadni és el tudják hordozni.

Szabadság megváltozni

Nem kell ugyanaz a személy maradjunk, aki kezdetben voltunk! Isten minden egyesünknek adott egy személyiséget, ajándékokkal és tehetségekkel. Viszont azon belül, amit adott, megtaláljuk a korlátainkat – hogy amit teszünk, gyakran szennyezve van dicsvágytól, büszkeségtől és más bűnöktől. Azonban mind ettől teljesen szabadok lehetünk! Előre haladunk az élet útján, ahol ezeket a dolgokat találjuk és teljes szabadságunk van a Szellemben, hogy győzzünk felettük azért, hogy cselekedeteink tisztuljanak, hogy áldás, segítség, öröm és erősítés lehessünk mások számára tulajdonságaink által, amiket Isten adott. Ez a dicső szabadság – szabadság a bűn bilincseitől!

Szabadság saját döntést hozni

Szabad akaratunk van. Teljes szabadságunk van saját döntéseket hozni. Azonban továbbra is felelősek vagyunk saját döntéseink kimeneteléért. Ha saját szabad akaratunk szerint választunk, alkalomról-alkalomra lehetőségünk van látni hová vezet döntésünk, és hogyan alakulnak a dolgok. Lehetőségünk van látni, mennyire voltak jók vagy rosszak a döntéseink. Így tanulunk korábbi tapasztalatainkból és tanulunk jobb és jobb döntéseket hozni az idő előrehaladtával. Ily módon képez ki minket Isten és egyedi személyiségekké tesz!

Ez az igaz szabadság!

Szabadság jóságra

Szabadság, hogy annyi jót tegyünk, amennyit szeretnénk! A bűn akadályozza képességünket abban, hogy jók legyünk és jót tegyünk másoknak. Ha nem vagyunk türelmetlenségünk, temperamentumunk, irigységünk stb. szolgája, akkor áldhatunk és határtalanul jók lehetünk.

Isten hihetetlenül jóságos, aki ennyi szabadságot adott Krisztusban. Ha helyesen használjuk, nyugalomra, boldogságra és igazságosságra jutunk mindenben, amit teszünk.

Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.” Galatákhoz 5:1

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.