Tudod, kicsoda Jézus?

Tudod, kicsoda Jézus?

Jézus azt kérdezte a tanítványaitól: „Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?” (Mt.16,13.) A nép tehát nem tudta, kicsoda Ő. Többnyire ma is hasonló a helyzet. Jézus megkérdezte tanítványait: „Ti pedig kinek mondotok engem?Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, […]

Jézus azt kérdezte a tanítványaitól: „Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?” (Mt.16,13.) A nép tehát nem tudta, kicsoda Ő.

Többnyire ma is hasonló a helyzet. Jézus megkérdezte tanítványait: „Ti pedig kinek mondotok engem?Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.” (Mt.16,15-17.)

Egy ember testből és vérből

Ott állt Jézus, mint közönséges ember – testből és vérből való – Dávid rokonságából. (Róm.1,3.) Csekély és jelentéktelen ember, akinek ábrázata nem volt kívánatos. (Ézs.53,2.) Sőt, a tanítványok sem tudták, kicsoda Ő. Még nem ismerték fel, hogy Jézus belsőleg már harminc éve minden nap hordozza keresztjét, és ez által minden bűn felett győzelmet aratott, amire kísértve volt. (Zsid.4,15. és Jel.3,21.)

Ebben az időben Isten határtalanul kijelenthette magát Jézusban. A golgotai kereszthalálnál sokkal hamarabb volt egy másik, egy elrejtett kereszthalál, ami munkálkodott Jézus testében (Luk.9,23.), így az élő Isten Igéje testté lett, és közöttünk lakozott. (Jn.1,14.) Szó szerint igaz lett, hogy „Isten velünk”.

Mialatt mások számára rejtve maradt, Péter kijelentést kapott a mennyből: látta, hogy ez az ember az élő Isten Fia, Krisztus, a megígért Messiás. Jézus boldognak nevezte Pétert. Mindazok, akiknek Jézus kijelenti magát, kimondhatatlanul boldogok lesznek.

Ki kap kijelentést Jézusról?

Péter tanulatlan volt. Nem volt írástudó. Pál apostol azonban eredetileg hozzájuk tartozott. Ám később azt is mondta, hogy elfogadta Isten evangéliumát, mivel „elhívott az ő kegyelme által, hogy kijelentse az ő Fiát én bennem”, és hogy „nem tanácskoztam testtel és vérrel”. (Gal.1,16.) Nem játszik szerepet, hogy magasan képzettek vagyunk-e. Mennyei Atyánk kijelentése nélkül ismeretlen marad számunkra Jézus, annak ellenére, hogy keresztényként nevelkedtünk, és tudjuk, hogy Jézust keresztre feszítették a Golgotán.

Miért nem kap mindenki kijelentést Jézusról, és miért kering oly sok különböző és téves felfogás Róla? Ki kap kijelentést Istentől, a mennyből? Jézus egyik tanítványa azt kérdezte egyszer: „Miért nekünk jelented ki magadat, és nem a világnak?” Jézus válaszolt: „Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, és én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.” (Ján.14,21.)

Jézus nem a világnak jelenti ki magát, habár vallásosnak nevezik magukat az emberek, és Jézusról énekelnek. Akik hajlandóak Jézus parancsolatait tenni iránta való szeretetből, és szívből szeretik Jézust, ők nem a világhoz tartoznak. Ez hűség, ahogy az Írás mondja. Így menekülhetünk a világtól és e világ fejedelmének hatalmától, és fejlődhetünk, „míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére”. (Ef.4,13.)

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.