Tudod, mi Isten gondolata felőled?

Tudod, mi Isten gondolata felőled?

Az Istenben való hit által jutunk el az Ő általa eltervezett jövőre

5 perc ·

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. „ Jeremiás 29,11

Isten csak békességet tervez minden egyessel kapcsolatban, Ő jövőt és reménységet szeretne adni. Ezért is küldte el egyszülött fiát, hogy mind, aki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem Örök élete legyen. (János 3,16) Csak az Ő belé vetett hit által kaphatjuk meg ezt a békességet, nyugalmat és jövőt valamint reménységet.

A jövőről szóló ígéret

Az egész világ a gonoszságban vesztegel és a hitetlenség elkábította az embereket. A legtöbben csak abban hisznek, amit egy ember önerőből véghezvihet. Ezért is veszítik el jövőjüket. Életüket kizárólag a földi vágyaik irányítják. Ameddig megtehetik, amit akarnak, addig az élet jó, de amikor ellenkezően alakul, nehezen elviselhető helyzetek jönnek – és ilyenek mindig lesznek, akkor az élet nekik is és a környezetükben levőknek is rosszá válik.

Minden a földi szükségletekről szól. A szellemi, amiben a jövő van, a leges-legtöbb ember számára el van rejtve.

Ezzel szemben Ábrahám az Úrban hitt, és az Úr beszámította ezt neki igazságul. (Róma 4,3) Isten annyira lelkesedett, hogy talált valakit, aki hitt Ő benne, hogy ott és akkor országot ígért Ábrahámnak és a nemzettségének is. Ebben az ígéretben Ábrahám jövője volt.

Lótnak azonban nem volt mennyi látása, és a zöld legelőket kereste, valamint a világ dicsőségét. Sorsdöntő választás volt, amivel nemcsak az Ábrahámmal való közösséget veszített el, hanem a jövőjét is. Gondold meg, micsoda lehetősége volt. Ezeket a vitákat elrendezhette volna, és akkor továbbra is együtt lehetett volna a nagybátyjával és részt kaphatott volna az áldásban.

Hozd meg a helyes döntéseket

Mi, akik ebben az időben élünk ezekkel a választási lehetőségeinkkel, hozzunk helyes döntéseket, hogy Ábrahám hite által az Ő ígéreteibe bekerülhessünk, ahol jövő és reménység van.

„Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, A ki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, a melyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.” Róma 5,1-2

Láthatjuk, hogy csak ez az értékes hit által, mely Ábrahámnak is volt, és aminek Jézus volt az elkezdője és bevégzője, férhetünk hozzá ehhez a kegyelemhez, amivel Jézus telve volt. Ne higgy a saját akaratodban vagy saját erődben. Ne higgy a természeti-testben vagy az érzésekben és értelmedben, hanem az élő Istenben higgy és a kitervelt jövőben. „Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik.” Zsidók 11,6. Ezzel teljesen tisztában kell lennünk. Az élő Istennel van nekünk dolgunk! Ezt imáinknak is mutatni kell! Az Ő belé vetett hit által van menetelünk a kegyelem királyi székéhez. (Zsidók, 4,16)

Ahol jövő és reménység van

A kegyelemhez való hozzáférés egyenlő azzal, hogy hozzájutunk az életben legjobban szükséges dologhoz, nevezetesen a Szent Szellemben rejlő erőhöz és segítséghez, és ez által legyőzhetjük a természeti test összes vágyát, és az élet sokféle helyzeteiben meghozhatjuk a helyes döntéseket. Ebben van a jövőnk. A Szent Szellem megtanít minket mindenre és emlékeztet mindenre, és ha engedelmesek vagyunk az ő szavának, részt kapunk a békességben, nem olyan békességben, amit e világ ad, hanem olyanban, amivel Jézus jött. Ezt a békességet nem golyókkal és lőporral fogják fenntartani, hanem azzal az erővel, amely egy olyan emberből sugárzik ki, aki nem él a természeti test kívánságai szerint, hanem aki a Szent Szellemben jár, és Isten akaratát teszi.

Használjuk szorgalmasan a kegyelem királyi székét. Ebben rejlik a jövőnk és reménységünk. Ebben az életben dicsekedhetünk az Isten dicsőségének reménységében is, az isteni természetben, amely megmarad velünk az egész örökkévalóságban. Ebben az erőben a nyomorúságok közepén is dicsekedhetünk, mert tudjuk, hogy a nyomorúság hosszútűrést szerez, és a hosszútűrés megpróbált indulatot, és megpróbált indult reménységet. Az ilyen emberek láttán békességet érzünk, jövő és reménység sugárzik róluk, ami Isten gondolata felénk, emberek felé.

Ez a „Jövő és reménység” cikk szerkesztett változata, mely először a BCC gyülekezeti lapjában az „Elrejtett Kincsek-ben” jelent meg 2003 februárjában.                                                                                                          © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.