Új idő közeleg

Új idő közeleg

Nem tudjuk mit tartogat a jövő, de azt igen, hogy örömmel nézhetünk a dolgok elébe!

A tavalyi évben jobban megismerhettük az emberiség és a világ instabilitását, szenvedését és szükségét. Igaz az ige, ami az 1 János 5:19-ben áll: „az egész világ a gonosz hatalmában van.” Reményeim szerint 2021 egy jobb év lesz. Egy év kevesebb nehézséggel és betegséggel. Egy év, melyben a gyermekek visszatérhetnek az iskolába és a normál életbe. Egy év, melyben a barátok és családok biztonságban összejöhetnek. Viszont még ettől is inkább várom a közelgő teljesen új időt.

Új föld

„Mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe.” – Ézsaiás 65:17. Annyi mindent megtapasztalunk saját életünkben és naponként emlékeztetve vagyunk mások szenvedéseire a helyzetek által, melyekbe belekerülünk és mikor a híreket nézzük. Még elképzelni is nehéz egy fájdalom és szomorúság nélküli életet. Az új földön azonban nem is fogunk emlékezni erre! (Jelenések 21:1-5.) Gondolj egy helyre, ahol a gyermekek biztonságban és boldogan nőhetnek fel. Egy helyre, ahol csak szeretet és egymás iránti tisztelet van. Mindenki a mások legjobb javát akarja és minden virágozni és gyarapodni fog ebben az egységben. Ezért tényleg megéri reménykedni!

Új név

Az új időért való várakozás értelmet ad a mindennapi életnek. Isten új nevet fog adni azoknak, akik kitartanak a hűségben a végsőkig. „Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírom rá az én Istenem nevét és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.” – Jelenések 3:12. Ez az új név fogja kifejezni azt, hogy Isten mit tudott elvégezni bennem itt a földön. Különleges jelentése lesz és megpecsételi azt a jogomat, hogy Istennel lehetek. Ő adja a nevet, aki titkon figyel. Arra vagyok ösztönözve, hogy engedelmes legyek Istennek és az Ő parancsolatainak, hogy kiérdemeljem ezt az új nevet és egy helyet az örökkévalóságban Ővele.

Új ének

Egy új ének fogja jelezni e földi idők végét és egy új korszak kezdetét. (Jelenések 14:3.) Erőteljes ének lesz, megindító és győzelmes, azok szívének mélyéből énekelve, akik hűségesek voltak mindvégig. Minden hang harmóniában egyesül majd a sokezerrel, akik osztoztak Jézus életén és halálán. Ezt az éneket a próba, a megváltás iránti szükség, engedelmesség és áldozat idején lehet megtanulni. Az ének a harcokat és szenvedéseket, a győzelmet és örömet fogja jelképezni. Telve lesz hálával és dicsérettel Jézusért és azért, hogy haza vezetett minket az Atyához a mennyei királyságába, ahol nincs bánat, betegség vagy szenvedés.

Mi, akik hiszünk, örvendhetünk ennek az eljövendő csodálatos új időnek. Használjuk ki 2021-et arra, hogy felkészüljünk erre az időre.

Felkészülni az eljövendő új időre

Ebben az évben naponta lesznek lehetőségeink megtagadni a lustaságot, önzést és büszke gondolatokat. Meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten útjai különböznek a mi saját terveinktől és vágyainktól – és akkor majd az Ő akaratát kell választanunk a sajátunk helyett. Isten kegyelmet ad az alázatosnak. Fordulj hozzá imában, hogy segítséget kapj és erőt, hogy megállhass hűségesen a kísértésben és hogy szeresd Őt minden másnál jobban.

Egy új év azt is jelenti, hogy több időnk van az örökkévalót keresni: Isten Igéjét, testvériséget, igazságosságot; szolgálni és áldani másokat. Nem számít mit hoz ez az új év, Isten velünk van! (Róma 8:31.) Használhatjuk ezt az időt, a helyzeteket és lehetőségeket arra, hogy szellemi előrehaladásunk legyen és jobban fel legyünk szerelkezve, hogy az új földön szolgáljunk erényekkel és szeretettel. Akkor ebbe az új időbe úgy megyünk be, hogy megharcoltuk a harcot, futásunkat elvégeztük, a hitet megtartottuk és meg fogjuk látni, hogy mi az a minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőség, melyet Isten tart fenn számunkra. (2 Timótheus 4:7; 2 Korinthus 4:17.)

„Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” – 1 Korinthus 2:9.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.