Valóban Jézus a szíved Ura?

Valóban Jézus a szíved Ura?

Mit gondolsz, milyen életre jut az a személy, akinek valódi Ura és Mestere mindig Jézus?

5 perc ·

Képzeld el, milyen lehet, amikor Jézus Krisztus, Isten Fia ül és korlátok nélkül uralkodik szívünk trónján mint egy benső erő! Mit gondolsz, milyen életre jut az a személy, akinek valódi Ura és Mestere mindig Jézus?

Hányan mondhatják igazán, hogy Krisztus az Úr szíveikben? Hány ember szívében uralkodik Ő? Jézus maga mondja: „Miért mondjátok pedig nekem: Uram! Uram! Ha nem művelitek, amiket mondok?” Lukács 6:46. Az élet a szívből ered. Krisztus az élet, az emberek világossága. Akkor vagyunk valódi keresztények, ha teljesen Ő lesz szívünk trónjának uralkodója. Ez a kereszténység. Sok dolog fut „kereszténység” néven, de csak nagyon kevesen igazi keresztények. Ami az úgynevezett keresztények többségét illeti, istenkáromlás volna azt mondani, hogy Krisztus ül szíveik trónján.

Többé ne vétkezz!

Ha valakinek Krisztus az Ura, annak nem kell megbocsátásért esedeznie. Gondolkodj el ezen! Ha Krisztus az egyetlen uralkodó szívünk trónján éjjel és nappal, akkor miért kellene bocsánatot kérnünk? Ha minden az Ő vezetése, akarata szerint történne egész nap, miért kérnénk bocsánatot?  Az emberek helytelenül hívják Őt Uruknak, anélkül, hogy akaratát tennék; saját útjukat járják ahelyett, hogy engedelmeskednének neki. Keresik Krisztust, de nem azzal a céllal, hogy Úrrá tegyék Őt. Ő vezetni szeretné az életedet, amennyiben te is erre vágysz.

A legtöbben segítséget szeretnének szükséghelyzetükben – bűneik bocsánatát –, de ki szeretné Urának Őt? Hamisság, értelmetlenség, képmutatás és színjáték Úrnak hívni Őt, ha nem szeretnéd, hogy valóban Urad legyen. Akkor fel kell hagynod azzal, hogy Uradnak hívd Őt. Azonban ha azt szeretnéd, hogy Ő vezessen téged, többé ne vétkezz! Mit veszítettünk azzal, hogy Ő az Urunk? Mindent elveszítettünk, ami gonosz! Mindent, ami értéktelen! És mit nyertünk? Bölcsességet nyertünk, Isten és Krisztus szeretetét. Isten iránti szeretetünk miatt tartjuk meg parancsolatait (1 János 2:5).

A bűn törvényszegés, de van bűnbocsánat, ha elestünk. Az emberi természet érvelése és okoskodása tesz tönkre minket, és emiatt vétkezünk. Krisztust mint Urat birtokolni mennyország a földön. Képzeld el, milyen biztonságos, amikor Ő, aki maga a Bölcsesség, vezeti lépteinket, és amikor Krisztus, aki a testet öltött szeretet, ül a szívem trónján! Minden, igen, minden jó, amikor maga a szeretet uralkodik (1 Korinthus 13:7)!

Annak ereje, hogy Krisztus az Urunk

Ilyen a szeretet! Ekkor Jézus Krisztus, Isten Fia ül és korlátok nélkül uralkodik szívünk trónján mint egy benső erő. Az emberek nagy többsége vendégként ismeri Őt, és ha az Atya és a Fiú néha meglátogatja a szívet, akkor az emberek megízlelnek egy keveset ebből az édesből. Ez az igazság a legtöbb úgynevezett kereszténnyel kapcsolatban. Pontosan így van velük!

Azonban ha Krisztus fel lett szentelve mint Úr a szívünkben, akkor Ő ott lakik. Elfogadta szívünket mint állandó lakhelyet. A szeretet bejött, és soha nem megy el; mindent vezet és irányít! Megízlelheted, amikor a szeretet látogatóba jön, de amikor a szeretet az Úr, akkor állandóan a birtokodban van. Akkor olyan valaki leszel, aki állandóan gyakorolja a szeretetet, és annak tulajdonságai jellemeznek téged. Általában a szeretet többször meglátogatja az embereket; ezért azoknak, akik Istent keresik, hullámzó életük van. Egyszer-egyszer megízlelik, milyen édes az Úr közelsége, de amikor visszahúzódik, akkor elbizonytalanodnak és a sötétben tapogatóznak.

Az, aki Krisztus szeretetét megkapta mint benső erőt, megkapja mindazt, ami az 1 Korinthus 13-ban van írva. Krisztus úgy uralkodik, hogy ők mindig elégedettek. Sajnos tény, hogy az úgynevezett keresztények szíveiben Sátán uralkodik. Sokáig dicsérik Istent, aztán hirtelen telve vannak Sátánnal. Krisztus uralkodik egy rövid ideig, és aztán? Aztán jön egy puccs, és kiderül, hogy ki uralkodik ott valójában. Mindenki, aki a saját útját akarja járni, ezt mondja: „Lennie kell egy határnak!” De milyen mennyei légkör jön létre bennünk és körülöttünk, amikor Krisztus az Úr!

Higgy Isten szavában! Megszentelni azt jelenti, elkülöníteni és eltávolítani. Korlátlan erőt jelent. Egy királynak korlátlan hatalommal kell rendelkeznie. Soha semmi rossz nem történik, ha Krisztus a korlátlan hatalmú uralkodó, mert Ő csak szeretetet és jóságot diktál. Jobb államvezetés nem létezik. Ha a tökéletes uralkodik, minden tökéletes lesz; ez száz százalékban igaz.

Krisztus szigorú Úr, de Ő mindig csak a legjavamat keresi. Szeretném ajánlani az én Uramat! Iktasd be Őt mint vezetődet! A szeretet olyan, hogy nem gondol magára, hanem mindig csak mások legjavára. Ezért azt tanácsolom, hogy szenteld fel Krisztust Uradként a szívedben!

Ezt a cikket először 1952 januárjában jelentette meg norvégul a  „Skjulte Skatter” (Elrejtett Kincsek), a BCC folyóirata „Krisztus mint Úr” címen.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.