Valóban szabad!

Valóban szabad!

Fedora elmondja nekünk, hogyan tette őt szabaddá a kereszt rossz természetétől.

7 perc ·

„Tényleg a kereszt a megoldás minden helyzetben”- mondja Fedora lelkesen. A detroiti (Amerikai Egyesült Államok, Michigan állam) Fedora Lewist gyötörte rossz természete. A 39 éves hölgy most elmondja nekünk, hogyan tette őt a kereszt teljesen szabaddá.

„Tényleg a kereszt a megoldás minden helyzetben”- mondja Fedora Lewis lelkesen. „Otthon a hat gyermekemmel, tudod, hogy van ez. Figyelnek. Nagyon közelről figyelnek. Én pedig mindennél jobban meg akarom nekik mutatni, hogy ez működik! Így kell élni. Ez az igazi, való élet!”

Fedora Lewis szokatlanul jókedélyű ember. Az arca melegséget és jóságot áraszt, miközben elmeséli nekünk, hogyan jutott megfeszített életre Jézussal.

„Ahogy nőttem, rájöttem, hogy rettentően rossz természetem van. De tényleg… ahh…! Szörnyen rossz természetem. Olyan sok harag volt bennem… Ha megnyomták a megfelelő gombot, máris előjött“- mondja Fedora elszántan.

„Emlékszem, hogy sírtam emiatt. Így imádkoztam: »Úr Jézus, mikor fogok végezni ezzel?« De aztán Apa ezt mondta: »Csak a kereszt tud megszabadítani téged. És amikor szabad leszel, amikor az igazság szabaddá tesz, akkor valóban szabad leszel.«“

Fedora első reakcója ez volt: „Nem is tudom, Apa. Azt hiszem, ez a természetem; ez örökre megmarad.”

A kereszt valóban megszabadított

Fedorának nehéz volt elhinnie, hogy tényleg lehetséges számára, hogy ne legyen annyira haragos. Akkor érezte leginkább, hogy fellángol a természete, amikor együtt volt a testvéreivel. De Fedora választ kapott imáira. Élő hitet kapott arra, amit Jézus mond a Lukács 9:23-ban:

„Azután így szólt mindnyájukhoz: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem!”

Fedora egész egyszerűen azt választotta, hogy elhiszi, amit a Bibliában olvasott. Hitet kapott arra, hogy teljesen lehetséges Jézust követni a saját életében. Jézust, aki megtagadta természeti teste kívánságait minden egyes nap – minden helyzetben.

„Sokszor elestem; sokszor nem sikerült. De nem adtam fel. És ahogy múlt az idő, a hitem egyre nőtt. Egyre több és több csatát nyertem” – mondja, a különböző kísértéseket háborúhoz hasonlítva. Belső harcában a haragjával és ingerlékenységével szemben továbbra is egyre több és több győzelmet aratott.

Mi kell ahhoz, hogy ugyanerre az életre jussunk?

„Meg kellett fogadnom Isten szavát és élővé kellett tennem azt az otthonomban – ott, ahol elvesztettem a türelmemet.”

Olyan egyszerűnek hangzik, amikor Fedora erről beszél. Elképesztő nyugalommal és meggyőződéssel beszél, ami azt bizonyítja, hogy ez olyasvalami, amit ő személyesen megtapasztalt és gyakorlatba helyezett. De mi kell ahhoz, hogy mi is eljussunk ugyanerre az életre?

Megkérdem tőle, van-e olyan igevers, ami kifejezetten a segítségére volt. Rögtön válaszol: „Számomra, amikor fiatal voltam, nagyon sokat jelentett, hogy »öltözzem fel Isten teljes fegyverzetét«. Ahhoz, hogy győzzek a helyzetekben, nagy szükségem volt a hit pajzsára, az üdvösség sisakjára és a Szellem kardjára, ahogyan a Bibliában írva van.”

„Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben… Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok; Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellemnek kardját, amely az Isten beszéde: Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” Ef. 6:11,16–18.

„Fel kell készülnöm. Mert ez egy harc!”- folytatja. „Imádkoznom kell. Olvasnom kell Isten Igéjét. Ezt kellett tennem minden nap. Enélkül nem ment volna.”

Fedora izgatottan mondja el, hogyan kapott erőt és segítséget az imádság és Isten Igéje által arra, hogy megfeszítse (megtagadja) a természeti testében lévő rossz hajlamokat. Ahogy múlt az idő, észrevette, hogy a természete egyre kevésbé volt gond. Ehelyett erőt kapott Istentől, hogy türelmes és kedves legyen a testvéreihez.

„Így győzelmet aratni… Ez rengeteg örömmel töltött el!”- mondja hatalmas mosollyal. „Így volt ez számomra. Csupa öröm. A kereszt valóban szabaddá tett. Mikor pedig idősebb lettem, ezt mondhattam: Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” (Gal. 2:20)

Továbbra is szükség van a keresztre

Fedora nyugodt és egyszerű meggyőződéssel beszél. Ezt az élet élte éveken át, és bátran tanúskodik arról, hogy ez működik. De vajon eljutott már egy olyan messzire, hogy többé nincs szüksége a keresztre?

„Ó, dehogy!”- válaszolja szívből jövő nevetéssel. „Sokkal inkább szükségem van a keresztre, mint valaha.”

Bár Fedora győzött számos élethelyzetben, elmondja, hogy Isten folyamatosan újabb és újabb területeket nyit meg számára, ahol mélyebb tisztulást kaphat. „De még mindig dolgozom azon a területen a haraggal. Számos csatát megnyertem, viszont még mindig hadakozom azzal az ellenséggel. Hiszem, hogy le fogom győzni. Teljes szívemből hiszem.”

Hat gyermekes édesanyaként néha észreveszi, hogy a régi vérmérséklete újból fel akar törni. Amikor a gyermekei vitatkoznak és nyafognak, amikor mindenki akar egy kicsit a figyelméből, akkor érzi, hogy feltámad a feszültség odabenn. Viszont most már ismeri a harcmodort. Tudja, nem kell átadnia magát annak a kísértésnek, hogy mérges legyen.

A sűrű napok során nincs olyan sok ideje olvasni a Bibliát, mint amennyi fiatal korában volt. Azt mondja, a hiterősítő énekek óriási segítséget jelentenek. Jó szellemet hoz az otthonba olyan énekeket énekelni, amelyeket istenfélő férfiak és nők írtak, akik Istenhez hű életet éltek.

„Minden azt akarja mondani bennem, hogy »Mindenki maradjon csendben! «, »Nyomás a szobátokba!« – és nyilván néha ezt is kell mondani” – teszi hozzá gyorsan, – „De először nyugalomra kell jutnom, aztán tudom elrendezni a gyerekeket”- mondja ragadós nevetéssel.

Próbáld ki!

Végezetül megkérdem tőle, mit mondana annak, aki nem hisz a kereszt erejében, abban, hogy a kereszt segít győzni a kísértésekben.

„Ha nem hisznek, ezt mondanám: »Először próbáld ki. Próbáld ki! És ha nem segít rajtad, akkor nem is tudom. Azon nagyon meg lennék lepve «”- nevet.

„De próbáld ki, mert Jézus Szelleme olyan erős, hogy minden helyzetben segíteni tud!”

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.