Vetés és aratás: jót választani

Vetés és aratás: jót választani

Az élet tele van választásokkal. Azt fogod aratni, amit vetsz – ezért válaszd az életet!

5 perc ·

Isten ezt mondta Mózesnek: „Elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!” 5 Mózes 30:19.

Az élet tele van választásokkal. A Példabeszédekben ez van írva: „Ügyelj, hogy merre tart a lábad, és… tartsd távol lábadat a rossztól!” Péld. 4:26-27. Át kell gondolnunk választásainkat és azok következményeit: romlottsághoz vagy örök élethez vezethetnek.

„Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is: mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Szellemnek vet, a Szellemből fog aratni örök életet.” Galátzia 6:7-8.

A kísértés idején választasz

Az életben minden pontosan Isten Igéje szerint történik. Nincsenek kivételek. Ez az élet egyik törvénye, amely mindenkire vonatkozik, akár hívő, akár nem. Le fogod aratni, amit vetsz. Minden romlottság, amely a világban van, a kívánságok miatt jön (2 Pét. 1:4). Jakab ezt kérdezi: „Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket?” Jakab 4:1.

Minden bűn a gondolati életben kezdődik. A kísértés gondolatként jön, és ha egyetértek vele, akkor bűnt szül; a bűn pedig kiteljesedve (gyakorolva) halált nemz (Jak. 1:14-15). Ez a halál egy szellemi halál: az ember lelkiismerete megkeményedik, és nem tud különbséget tenni jó és rossz között. Bűnben él.

Írva van a bűn ideig-óráig való gyönyörűségéről, amelyet Mózes elutasított. Amivel az emberek nem számolnak, az az, hogy miután a bűn öröme elszáll, a romlottság aratása következik. Ez megmutatkozik házassági problémákban és válásban. Megmutatkozik anyagi gondként. Megmutatkozik a gondolati életben a régi bűnös viselkedés emlékeként. Az embert kínozhatja a megbánás, aggodalom, gyanakodás, hálátlanság, keserűség, elégedetlenség és mindenféle rossz emlék. De Jézus megszabadíthat minket mindezektől, és valóban szabaddá tehet minket (Ján. 8:34-36)!

Isten szava a megoldás

Győzhetünk még akkor is, ha aratnunk kell, azáltal, hogy felvesszük a harcot a gondolati életünkben, és foglyul ejtjük a gondolatokat a Krisztus iránti engedelmességre (2 Kor. 10:3-5). Ezeknek a gondolatoknak egy szilárd és megingathatatlan „nemmel” kell találkozniuk; amilyen gyorsan csak lehet, gondolatainkat Isten Igéjéhez kell vezetnünk, és hitben engedelmeskednünk kell az Igének. Pál az aggodalommal kapcsolatban azt írja, hogy vegyük figyelembe azt, ami tisztességes, tiszta, szeretetre méltó, jó hírű, nemes és dicséretes (Fil. 4:8). Idővel az ember nyugalomra jut a gondolati életben folyó aratástól.

Írva van, hogy a bűn csábítása megkeményít (Zsid. 3:13). A bűn megtévesztő, és a saját érvelésünkre hatva a Sátán nagyon vonzóként tudja bemutatni azt. Csak nézz körül, és látod ennek a megtévesztésnek a gyümölcsét! Látni fogod a bűn zsoldját. Politikusok, előadók, sportolók és átlagos emberek a mindennapi környezetedben lelepleződnek és learatják a romlottságot. Megaláztatnak a büszkeség miatt.

Válaszd az életet!

Miért ne válasszuk az életet és kerüljük el mindezt a felesleges szenvedést és gyötrelmet? Vess a Szellemnek és arass örök életet! Pál írja a Rómabeliekhez, hogy a Szellem törekvése élet és békesség (Róma 8:6). Ha Szellem szerint élünk, akkor nem fogjuk a test kívánságait teljesíteni (Gal. 5:16-17). Ez egy harc a gondolati életben. A Szellem kívánsága a test ellen tör, a testé pedig a Szellem ellen; ezek egymás ellentétei. De az örökkévaló Szellem ereje által legyőzhetjük a test kívánságait! Pál azt írja, hogy ha engedünk a test cselekedeteinek, akkor nem örököljük Isten országát. Ez az ország igazságból, békességből és Szent Szellem által való örömből áll, amelyek egy győzelmes élet gyümölcsei.

Pál a Szellem gyümölcseit is felsorolja: „…szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás…” Galátzia 5:22-23És intette Timóteust, hogy meneküljön a világ dolgaitól, harcolja meg a hit harcát, és ragadja meg az örök életet (1 Tim. 6:11-12). Jézus is megharcolta ezt a harcot. E harc vezetett a tökéletességhez, melyet a szenvedések során tanult engedelmesség eredményezett (Zsid. 5:8). Az Ő Szellemében lakik Isten egész teljessége. Megnyitotta az utat, hogy azon kövessük Őt. Ezt a harcot megéri harcolni. Tehát a hétköznapi helyzeteidben válaszd az életet! Nem fogod megbánni!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.