Milyen célért versenyzel?

Milyen célért versenyzel?

Azokban a dolgokban törekszel tökéletességre, amelyek valóban számítanak?

6 perc ·

A versenyzés nagy kihívás lehet a fiataloknak (és valószínűleg az idősebbeknek is). A késztetés, hogy a „legjobbak” legyünk. Aki a legjobb vicceket meséli, aki a legtöbb gólt rúgja, aki a legegyedibb stb. A szükség, hogy a csúcson álljunk akármiben, amit csinálunk. Mi a helyes hozzáállás ehhez olyan keresztényként, akinek vágya, hogy teljes szívvel Istenért éljen?

Milyen célért versenyzel?

Nem rossz dolog egy kis versenyzés. Jó célokat kitűzni magadnak, hogy lásd, milyen magasra érsz el, hogy a legjobbat hozd ki magadból vagy éppen egy kis baráti rivalizálás, hogy kihívd magad.

Azonban vizsgáld meg magad. Miért teszed ezt? Büszkeség, irigység, kapzsiság, önzés, rosszindulat vagy viszály miatt? Azért mert túl sokat törődsz azzal, hogy az emberek mit gondolnak rólad? Ügyelj arra, hogy cselekedeteidet ne testi kívánságaid uralják! Amikor arra törekszünk, hogy a csúcsot elérjük, mások lenyomásával jár az? Mint minden másban is, meg kell találnunk, ha bűn van a cselekedetink mögött és ki kell tisztítanunk azt.

„Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést…” Kolossé 3:12

Miért kell mindennek versenynek lennie?

Gyakran, persze nem mindig, az alkalmatlanság érzéséből és alacsony önértékelésből ered a késztetés a versenyre. Bizonyítanunk kell, legalább magunknak, hogy mi vagyunk a legjobbak valamiben, azért, hogy úgy érezzük, érünk valamit. A másik ok lehet egyszerűen csak a büszkeség, mely szintén abban nyilvánul meg, hogy a legjobbak akarunk lenni.

Az igazság az, hogy egyetlen dolgot kell bizonyítanunk életünkben, mégpedig azt, hogy égő, forró szeretetünk van Krisztus felé. „Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.” Filippi 3:7-8

Megtanulhatunk minden dolgot – beleértve a saját jó hírünket, egónkat és hogy az emberek hogyan látnak minket – veszteségnek, szemétnek tartani Krisztus megnyeréséhez képest? Mi lehetne értékesebb ennél?

Ne engedd, hogy a bűn lenyomjon téged. Nem kell „valakinek lenned”. Nem számít, hogy mások mit gondolnak a „teljesítményedre” alapozva. A fontos az, hogy Isten arca előtt állhatunk és tudjuk, hogy nincs bűn a lelkiismeretünkön. Hogy tiszták és feddhetetlenek vagyunk. Ez valódi értéket ad nekünk a mennyek országában.

„Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik.” Máté 23:12

Mi az alternatíva?

Itt egy bibliai alternatíva, amiért valóban megéri versenyezni:

„Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant.” 1.Kor. 9:24-25

Úgy látod azt a romolhatatlan koronát, mint amit mindenáron meg kell nyerni? Tegyél mindent szívből az Úrnak, oly módon, amely nem engedi a bűnt élni! Találd meg hol vagy telve önzéssel, büszkeséggel, győzd le és keresd mások javát helyette. Törekedj tökéletességre azokban a dolgokban, amelyek valóban számítanak. Törekedj arra, hogy a „legjobb” legyél a szeretetben, nagylelkűségben, kedvességben, stb. Mindent úgy tegyél, hogy Isten magasztaltasson, és a bűn legyőzessen.

Nem volna bámulatos, ha azért versenyeznénk, hogy a legtöbb erényünk legyen? Hogy a legalázatosabbak legyünk, a legszeretőbbek, a legönzetlenebbek stb.? Micsoda világ lenne az, ha mindenki azért versenyezne, hogy Krisztusra hasonlítson!

„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” Filippi 2:3-4

Miként leszel szabad erre az életre?

Imák által, kérve Istent, hogy megmutassa, hol élsz még önmagadnak és hol van bűn, amely gyakorolja magát. Isten Szavának olvasása által, hogy kijelenthesse számodra a helyes cselekedeteket, hogy megérthessed az Ő akaratát és ahhoz igazítsad életed. Azáltal, hogy őszinte vagy a szándékaidat illetően és elismered az igazságot önmagadra nézve, elítéled a bűnt, gyűlölöd az igazságtalanságot és legyőzöd azt. Azáltal, hogy tudatosan gyakorlod ezeket a verseket az életedben a Filippibeliekhez írt levélből.

Mik a szabaddá válás eredményei?

Ahol korábban meg voltál kötve a büszkeség és egoizmus által, szabaddá leszel másokat szolgálni és áldani. A kincsed a mennyekben van a földi dolgok helyett és a magabiztosság hiányod, önbizalomhiányod és mindezek a negatív érzések már nem relevánsak azzal összehasonlítva, hogy mivé válsz: Isten gyermekévé, aki minden jó munkára fel van készítve. (2.Tim. 3:17)

Az emberek megtapasztalják Krisztus jóságát életed által. Világossággá válsz ebben a világban. Megtehetsz mindent, a bűn követelésétől szabadon! A személyiséged megtisztul és mindent jó szellemben teszel, jó eredményekkel, amelyek építik a közösséget, és áldott, tiszta kötelékeket alakítasz ki másokkal anélkül, hogy önös érdek kerülne közétek.

Ez a bejegyzés elérhető

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.