Mit ír a Biblia a hűtlenségről?

Mit ír a Biblia a hűtlenségről?

Mi számít „hűtlenségnek” Isten igéje szerint és mik a következményei?

5 perc ·

Hűtlenség (házasságtörés) történik, mikor két – egymással nem házas személy – szexuális viszonyba kerül.

A biblia világosan elítéli ezt a cselekedetet: „Ne paráználkodjál” – 2.Mózes 20:14. Ez megsérti a házastárs iránti hűség fogadalmát.

„Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen tiszta, mert a paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja Isten.” – Zsidók 13:4. „Szépen megalkotott mindent a maga idejében,” – írja Prédikátorok 3:11-ben, és a férfi és a nő szexuális intimitásának idejét a házasságon belülre helyezte. Egy ilyen kapcsolat megléte a házasság előtt vagy másnak a házastársával, az közvetlen engedetlenséget jelent Isten akarata ellen. Az, hogy maga a házastársad adja beleegyezését egy házasságon kívüli kapcsolatba, nem jelenti azt, hogy Isten szemében is elfogadott.

Menekülj a szexuális erkölcstelenségtől

Pál világosan figyelmeztet minden ilyen cselekedet ellen: „Kerüljétek a paráznaságot! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik.” – 1.Kor. 6:18. Az, hogy Isten testet adott nekünk, nagy kiváltság és használhatjuk annak tiszteletére, aki adta: „Avagy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek a temploma, amit Istentől kaptatok? Nem vagytok magatokéi többé. Áron vétettetek meg! Dicsőítsétek tehát Istent a testetekben!” – 1.Kor. 6:9-20.

Testünk Isten dicsőségére történő használata ki van hangsúlyozva az 1.Thess. 4:3-5-ben: „Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek: hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy tanuljon meg mindenki szentségben és tisztaságban élni feleségével nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik Istent.” A megszentelődés egy folyamat, mely végbemegy azokban, akik Isten akarata iránti engedelmességben állnak, melynek eredménye, hogy részt kapnak szentségében (isteni élet és természet).

Jézus az újszövetségben a hűtlenség és házasságtörés definiálására bevonja a szívben előforduló rejtett szándékot is: „Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj! Én pedig azt mondom nektek: aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében.” – Máté 5:27-28. Kiemeli a szélsőséges hozzáállást, mellyel lennünk kell ahhoz, hogy elkerüljük az ilyen bűnt: „Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész tested vettetik a gyehennára.” – Máté 5:29-30.

Megkísértetett hozzánk hasonlóan, de nem vétkezett

Amikor megkísértetünk tisztátalan gondolatokkal, emlékezhetünk arra, hogy Jézus utat nyitott mindannyiunknak, ki a bűnből. „Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” – Zsidók 4:15-16. A kegyelem királyi trónjánál segítséget kapunk szükség idején: „Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.” – Zsidók 2:18.

Egy keresztény számára nincs igazán tartós öröm Isten akaratán kívül. A hűtlenség rövid öröme gyorsan véget ér, de a szomorúság, melyet aratunk, az nagyon hosszú. Áldott mindenki, aki azt választja, hogy szenved, mint Jézus és teszi Isten akaratát nem engedve a kísértésnek. Akkor áldássá és példává leszünk ott, ahol vagyunk, és folyton növekvő boldogságra találunk egy hűséges élet által már itt a Földön és majd az örökkévalóságban is.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.