Mi a megváltás jutalma?

Mi a megváltás jutalma?

Tudod-e, hogy igazából mi a megváltás fantasztikus jutalma?

Pál apostol azt mondja: „Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket.” – Filippi 2:12. Mi az eredménye ennek a munkának? Tudod-e, hogy igazából mi a megváltás fantasztikus jutalma?

Pál azt írja, a megváltásnak különböző részei vagy lépcsőfokai vannak: „Mert, ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által, akkor, miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által.” – Róma 5:10. A megváltás a Jézus halála által nyert hatalmas ajándékkal, bűneink megbocsátásával kezdődik. Az Istennel való megbékélést ez, a bűneinkért való fizetség teszi lehetővé.

Az Istennel Jézus halála által való megbékélés után jön a megváltás Jézus élete által. Ez a megváltás, melyen munkálkodnunk kell, mint Jézus tanítványai, akik követik az Ő lábnyomait. Ez egy folyamat, melyben saját természetünkben rejlő bűnös kívánságainkat megtagadva egyre inkább és inkább részesülünk Jézus életében. A megváltás folyamatát megszentelődésnek is mondhatjuk.

Az Isteni természet dicsősége

Istennek számos módon kell keresztülvezetnie minket különféle helyzeteken ahhoz, hogy részesülhessünk az Ő életében és természetében. Szenvedések és tűzpróbák által formál és tisztít minket, melyeken keresztül megtanulhatjuk, hogy mi az Ő jó és tökéletes akarata számunkra. Ha mindenben, amivel találkozunk, az Ő csodálatos vezetése alatt vagyunk a dicsőség útján, akkor ahogyan írva van, az eredmény az lesz, hogy ezek a pillanatnyi, könnyű szenvedések minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szereznek nekünk. (2 Korinthus 4:17) Akkor képesek leszünk a ránk váró örömre tekinteni, ahogyan Jézus tette, és dicsérjük Istent mindenért a dicsőség felé vezető utunkon.

Akik hisznek és engedelmeskednek Jézus szavának, erőt és dicsőséget kapnak az életükre. Amikor Jézus újra eljön majd, bebizonyítja, hogy ezek a szentek mennyire dicsők és csodálatosak. Nincs nagyobb dicsőség az életünkben Isten Szavánál, melynek hiszünk és engedelmeskedünk, viszont ez igaz dicsőség, ragyogó és örökkévaló dicsőség!

Tökéletesség

Az megváltás jutalma az is, hogy a különféle próbák által tökéletességre és teljességre jutunk, semmiben nem szenvedve hiányt. Ez óriási eredménye földi életünknek.

Mondhatjuk, hogy teljesek és tökéletesek vagyunk, amikor megpróbáltattunk és győztünk egyes területeken a körülményeinkben – ott, ahol megtaláltuk Isten akaratát és be is töltöttük azt. Azonban azokon a területeken, ahol nem lettünk megpróbálva, még nem ismerjük Isten akaratát igazságban. Ezeken a területeken még nem vagyunk teljesek. Egy új próba csak közelebb juttat minket a tökéletességhez. A próba kiállása után már kevesebb a fogyatkozásunk. Ezért kell teljes örömmel fogadnunk az új próbát!

Írva van Jézusról, hogy „így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen.” – Efézus 5:27. Micsoda dicső jutalom! Tökéletesek lehetünk, minden folttól és ránctól mentesek, ha az élet próbáiban teljesen átformáltatunk szenvedésben, ahogyan üdvösségünk szerzője. Micsoda nap lesz az, mikor Jézus eljön és elragadja a gyülekezetet! Azokat közülünk, akik elveszettek voltunk, akik akartunk megmentve lenni, azokat, akiknek Jézus győzelmet adott és akiket megszentelt. Jézus Menyasszonya egy sereg lesz, melyet az Ő dicsőséges és tökéletes életére tudott vezetni a világon uralkodó sötétség és gonoszság közepette. Ők áldani és magasztalni fogják Istent örökké ezért a hatalmas és áldott jutalomért.

Egy ülőhely a mennyei világban

„És vele együtt feltámasztatott, és a mennyei világba ültettetett a Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” – Efézus 2:6-7.

Az Isten szavának való engedelmesség és a megváltás jutalmának részeként számos ígéretet nyerünk. Többek között Isten Igéje ígéretet tesz arra, hogy Jézussal együtt fogunk ülni az Ő trónján, ahogyan Jézus is Atyja trónjába ült. (Jelenések 3:21, Zsidók 2:5)

Ebben a felemelt pozícióban Krisztussal semmi okunk aggodalomra a jövőt illetően. Örökre biztosítva van és körülvéve az Ő túláradó kegyelmével és gondoskodásával az élet minden helyzetében. „Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” – Zsoltárok 23:6. Így néz ki a mi jövőnk, ha engedjük, hogy Isten megmentsen és megszenteljen minket még itt a földön!

Ez a valóság, hogy Krisztus egy napon eljön tűz lángjában, hogy bosszút álljon azokon, kik engedetlenek voltak Isten evangéliumának. Pontosan ugyanennyire bizonyos, hogy akik viszont engedelmesek voltak, megdicsőülnek az örökkévalóságban. Legyünk közöttük! (2 Thessalonika 1:6-10)

Ez a cikk részleteket tartalmaz „Az Új szövetség és a törvénytelenség titka” című könyvből, melyet Sigurd Bratlie írt (Skjulte Skatters Forlag, 1952. június); és a BCC „Elrejtett Kincsek”című folyóiratában megjelent következő cikkekből: „Szent és feddhetetlen”(Sigurd Bratlie, 1954. február); „Úton a dicsőség felé” (Aksel J. Smith, 1954. május) „Dicső és Magasztos” (Aksel J. Smith, 1954. május).
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.