Mit ír a Biblia az irigységről?

Mit ír a Biblia az irigységről?

Az nem bűn, ha irigységre vagy kísértve, de ha hagyod élni és felhalmozódni, akkor pusztítóvá válik.

6 perc ·

Az irigység területén a legtöbb ember járatos. Ha látjuk, hogy valakinek olyasvalamije van, amit mi is szeretnénk – ­fizikai adottságok, személyes jellemvonások, szolgálat vagy tehetség – akkor egy természetes emberi reakció, hogy irigykedünk rájuk. Hogy megszabaduljunk ettől, egy tudatos munka szükséges, úgy, hogy hálásak lehessünk mindazért, ami nekünk adatott és hogy „együtt örülhessünk az örülőkkel”. (Róma 12:15)

Miért rossz dolog az irigység?

Mikor az irigység előtör és hagyjuk élni és növekedni egy ember szívében, annak szörnyű következményei vannak. A Biblia sok helyen beszámol erről.

Amikor Ábel áldozata tetsző volt Istennek és az övé pedig nem, Kain az irigység miatt megölte testvérét. (I. Mózes 4:3-8) Amikor Kóré irigy volt Mózesre, elnyelte őt a Föld. (IV. Mózes 16) Mikor Saul beengedte Dáviddal szemben az irigységet szívébe, megölték egy csatában ennek eredményeképpen. (I. Sámuel 18) Még Jézust is az irigység miatt végeztették ki a vallásos vezetők.

„A szelíd szív a testnek élete: az irigység pedig a csontoknak rothadása.” Példabeszédek 14:30.

Az nem bűn, ha irigységre vagy kísértve, de ha hagyod élni és felhalmozódni, akkor pusztítóvá válik. Elválasztja az embereket, tönkreteszi a kapcsolatokat, viszályokat kelt és előhozza a keserűség szellemét és a gonoszt. Emiatt az emberek ártalmas módon viselkednek és beszélnek. Irigynek lenni egyértelműen bűn és Isten szava szerint így definiáljuk:

Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett.” Jakab 3:16

Hogyan győzhetem le az irigységet?

A kísértés nem kell, hogy bűnre vezessen! Van kiút ebből. (I. Korinthus 10:13) Amikor a földön élt, Jézus minden bűn felett győzött. Meg volt kísértve mindenben hozzánk hasonlóan anélkül, hogy vétkezett volna. Ebből eredően együttérez velünk gyengeségeinkben és segítségünkre siet amikor kísértve vagyunk. A kegyelem trónja elé bátran járulhatunk úgy, hogy kegyelmet kaphatunk és irgalmat találhatunk (A Szent Szellemtől való erőt), hogy segítsen legyőzni az irigységet minden egyes alkalommal, amikor arra kísértve vagyunk. (Zsidók 2:18; Zsidók 4:15-16) Mi is győzhetünk hozzá hasonlóan.

Hogyan győzzünk felette? Először is be kell ismerjük azt. Természetes számunkra, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy mi nem vagyunk irigyek. Azonban, ha azt akarjuk, hogy szívünk indulata igazán szabad legyen minden bűntől, akkor meg kell aláznunk magunkat és be kell ismernünk az igazságot.

Egy gondolattal kezdődik: „Ez nem fair.” „Mit gondolnak, kik ők?” „Miért nem én kapom az elismerést?” „Miért mindig ők vannak megáldva?” Ilyen egyszerű dolgok késztetik lelkünket – azaz érzelmeinket és „észszerűségünket” – arra, hogy reagáljunk és túlreagáljunk. Ennek az egónkhoz van köze. Találkozhatunk ezzel a munkahelyen, iskolában, a házasságunkban és családunkban és az Istenért való szolgálatunkban is.

Pál arról tanúskodik, hogy „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. (Galácia 2:20) Hit által tarthatjuk magunkat – érzéseinket, gondolatainkat, véleményeinket, egónkat stb. – Krisztussal együtt megfeszítettnek. Akkor élőek vagyunk Isten számára Urunkban, Krisztus Jézusban. (Róma 6:7-11) Ha az Ő hite szerint éljük életünket, akkor győzhetünk amikor irigységre vagyunk kísértve és növekedhetünk az elégedettségben és hálában inkább. Ha kísértve vagyunk, imádkozhatunk erőért, hogy Jézussal a kereszten tudjunk maradni és emlékeztetve legyünk, hogy Ő az, aki most él bennem és az Ő erényei szerint reagálhatok, attól függetlenül, mit érzek. Akkor cselekedeteimből nem születik „zűrzavar és mindenféle gonosz tett”. Ehelyett életet és békét teremtek. (Róma 8:6)

Az irigység feletti győzelem eredménye

Akkor így világosságot kapunk Krisztus Testéről is. Ahhoz, hogy Krisztust és Testének tagjait (a Gyülekezetet) szolgálhassuk, az irigység és civakodás ki kell legyen zárva: csak egység lehet. A Test tagjai nem dolgozhatnak egymás ellen, egyébként a Test nem működne. Pál nagyon világosan ír erről az 1. Korintus 12:12-27-ben. Ha egy tag szenved, az összes többi tag is szenved vele. Ha egy tag dicsértetik, minden tag örül vele. Itt nincs irigység!

(Tovább olvashatsz Krisztus Testéről Róma 12:3-6-ban és Efézus 4-ben)

Gondold el, ha inkább az erényekben növekedünk ahelyett, hogy beengednénk pl. az irigységet, amely csak elpazarolja időnket, lehetőségeinket és ellopja az örömünket! Ha felismerjük a határainkat és azokra a munkákra figyelünk, melyeket Isten el akar végezni bennünk, akkor beleillünk a Testbe úgy, ahogyan annak lennie kell. Nem foglalunk több helyet annál, amennyire Istentől kegyelmet kaptunk és hasznos tagjai lehetünk, akik együtt tudnak dolgozni egységben és harmóniában. Teljes nyugalomra és békére juthatunk, növekedve az elégedettségben és hálában.

„Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Szellem által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek.” 1 Péter 1:22-25

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.