Isten csodát akar tenni bennem!

Isten csodát akar tenni bennem!

Isten nem kérdez a múltadról vagy arról, hogy ki vagy, mire vagy képes. Mindössze azt kérdezni, hogy hajlandó vagy-e…

Isten tenni akar valamit az életemben. Át akar formálni. „Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy Ő sok testvér között legyen elsőszülött.” Róma 8:29. Ő még sokkal többre képes. Azonban, ha csak azt látom, hogy milyen személyiségem van, mi történt a múltban, a saját hajlamaim és a családi vonások, amiket örököltem és afelett búslakodom, aki vagyok, akkor Istent korlátok közé zárom. Nem tudja munkáját végezni bennem.

Ismerd be az igazságot és higgy!

Igaz, hogy be kell ismernem és meg kell vallanom az igazságot önmagamra nézve. Látom hogyan megy jelenleg, igen. Viszont azután meg kell ragadnom a hitet. Látnom kell hogyan mehet, ha átadom magam Istennek. Nem én viszem véghez a dolgokat, hanem Isten visz véghez dolgokat bennem. Ehhez azonban szüksége van az együttműködésemre. Készen kell állnom 100%-ot adni. Meg kell változtatnom a hozzáállásomat arról, hogy beletörődőm abba, aki vagyok, arra, hogy hiszek. „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” Zsidók 11:1.

Az van írva Jeremiás 29:11-ben: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok.” Ha elhiszem, hogy ezek Isten gondolatai rám nézve, akkor nekem is ugyanilyen gondolatokkal kell lennem magamra nézve. Igen, igaz, hogy talán van néhány vonás, amely szorosan ragaszkodik hozzám. Hogy jelenleg ez a helyzet, az nem jelenti azt, hogy ennek így is kell maradnia. Isten dolgozni fog bennem, és megadni a forrásokat és az erőt, amivel legyőzhetem ezeket a dolgokat, amennyiben nem engedem emberi érveléseimet és gondolkodási folyamataimat, hogy visszatartsanak. Ha hiszek Benne és van reménységem a jövőre nézve.

Tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.” 1. Péter 1:18.

Egyedi módon dolgozik velem a személyes utamon. Tehát nem nézhetek körbe és figyelhetem, hogyan dolgozik másokkal, hogy összehasonlítsam azt saját életemmel. Engedelmeskedniük kell abban, hogy azokká legyenek és azt tegyék, amit Isten munkál bennük, és nekem is ezt kell tennem.

Isten valami újat teremthet bennem

Talán úgy tűnhet, hogy csodára lenne szükség ahhoz, hogy megváltozzak abból, aki vagyok. Ismerem magam és tudom, hogy vannak dolgok, amik úgy tűnnek, nagyon mélyen gyökereznek bennem. Hát nem a csodák Istenét szolgáljuk? Az a csoda, amit bennem tehet nem a legkisebb csodája. Az a legnagyobb csoda mind közül. Isten, aki mindenek teremtője, teremthet valami egészen újat bennem is. Csak hajlandónak kell lennem és hinnem kell.

Jézus eljött és megmutatta nekünk az utat. Meg kell tagadnom magamat és felvennem a keresztemet. Fel kell adjam saját akaratomat. Meg kell alázkodnom. Hajlandó kell legyek a hitnek jó harcát harcolni és szenvedni természeti testben, hogy végezzek a bűnnel. Amikor pedig úgy érzem, nem vagyok képes rá, akkor hinnem kell ezekben az igékben: „De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.” 2. Korinthus 12:9-10.

Ezt követően elkezdenek változások történni életemben. Szabaddá válok. Észreveszem, hogy nem kell megkötve lennem természet szerinti önmagamtól. A helyzetekben, ahol egykor bizonyos módon reagáltam volna, szabad vagyok attól, hogy úgy reagáljak. Ahelyett a Szellem gyümölcsével reagálhatok. Szabad vagyok, hogy az legyek, akinek Isten szán engem. Boldog leszek mikor a gondolataim már nem magam körül forognak, hanem elkezdek gondolkodni Isten gondolatain.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.