Jézus az első szereteted?

Jézus az első szereteted?

Jó dolog megvizsgálni magunkat, hogy lássuk, Jézus-e még az első az életünkben.

5 perc ·

“Elhagytad az első szeretetet”

Jézus János apostolon keresztül írt egy levelet az efézusi gyülekezet angyalának. Ezt mondta neki:
„Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned állhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet.” Jelenések 2:2-4

Minden jó tette sem volt elég, mert elhagyta az első szeretetet – a szeretetet Jézus iránt, ami akkor született, amikor először hitt.

Mi is az “első szeretet?”

Az első szeretet minden más előtt való szeretetet jelenti: a legnagyobb szeretetet.

Nagyobb, mint a szeretetünk:

  • Magunkért
  • Családunkért
  • Barátainkért

Éppen akkor, amikor szeretünk és szolgálunk és adunk másoknak, fontos, hogy a szeretetünk Jézusért mindezek előtt való legyen, hogy tudjuk szeretni őket isteni szeretettel. Ezért mondta Jézus:

„Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom.” Lukács 14:26

Jézust szeretni azt jelenti, hogy megtartom az Ő parancsait. (János 14:15) Ezért van az, hogy ha bármi – saját kívánságaink, vagy kapcsolataink – arra kísértenének bennünket, hogy megszegjük bármelyik parancsát, az első szeretetünknek arra kell indítania minket, hogy Őt tegyük mindenek elé és a jót cselekedjük. Ez az, amiért Jézus ilyen erős szót használ, hogy gyűlölni. Ez gyűlölet mindennel szemben, ami bűnre csábítana minket.

Tehát akkor vagyunk az első szeretetben, amikor mindent Jézusért teszünk. Nem azért tesszük a jót és választjuk a helyeset, mert ez a dolgunk, és nem is azért, hogy dicsőséget szerezzünk magunknak. Az egyetlen okunk erre Jézus.

Olvasd el ezt is: Valóban Jézus a szíved Ura?

Első szeretet: Helyes okból cselekedni

Könnyen lehetünk buzgók jó dolgokat tenni helytelen okokból. Különösen érvényes ez a külsőleges (látható) szolgálatokra. Folyamatosan meg kell ítélnünk magunkat és ki kell tisztítanunk minden magunknak való dicsőség vagy elismerés utáni kívánságot és minden vágyat arra, hogy jó nevünk legyen az emberek előtt. Akkor meg tudunk maradni a Jézus iránti első szeretetünkben és mindent ebben a szeretetben teszünk. (1.Kor.16:14)

Nagyon könnyen befolyásolhatók vagyunk arra, hogy azt tegyük, amit a barátaink vagy családtagjaink mondanak és gondolnak. Azzal foglalkozunk, hogy mit gondolnak, amikor ezt vagy azt tesszük, vagy hagyjuk, hogy emberi érvek és vélemények meggyőzzenek minket arról, hogy eltávolodjunk Krisztus parancsainak megtartásától. Megmaradni az első szeretetben azt jelenti, hogy tetteinket egyedül egy mérlegen mérjük, ez pedig Isten Igéje.

A Krisztus iránti első szeretetünk vezérel minket arra, hogy az Ő képére formálódjunk és megtanuljuk, hogy Ő mit tenne és hogyan reagálna. (Róma 8:29) Akkor a Szellem gyümölcse a mi természetünk lesz és megtanulunk szeretni, örülni, békésnek lenni, hosszan szenvedni, kedvesnek, jóságosnak, hűségesnek és tapintatosnak lenni, uralkodni magunkon. (Galatákhoz 5:22-23) Akkor a cselekedeteink áldássá és példává lesznek, és az embereknek meg tudjuk mutatni az isteni szeretetet. Amikor Jézus a mi elsődleges szempontunk, akkor a kapcsolataink virágozni fognak, mivel minden tettünk szabad a bűn meggyőző erejétől és saját hasznunk keresésétől. Először az Atyával és a Fiúval való kapcsolatunk, majd földi kapcsolataink szintúgy.

Egy levél Jézustól

Mit mondana Jézus, ha írna neked egy levelet? Meg tudna dicsérni az iránta való szeretetedért vagy ahogyan az efezusi gyülekezet angyalát, téged is meg kellene fenyítsen, hogy „… emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet.”? (Jelenések 2:5) Az első szeretetben lenni és mindent lelkesen tenni Őérte, amikor először a szívünket Jézusnak adjuk, hatalmas dolog. Azonban megmaradni ebben a szeretetben az élet minden helyzetében, egész életünk során anélkül, hogy megfáradnánk és anélkül, hogy a sajátunkat keresnénk, ez az, ami az örök életre vezet.

„Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szent Szellem által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre.” Júdás 1:20-21

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.