Most van az idő…

Most van az idő…

Talán az üdvösség egy egyszeri dolog, vagy egy folyamat, amely növekedéshez és érettséghez vezet a Megváltó ismeretében?

Naprakész jelentések vannak a tőzsdéről, a politikai fejlődésről itt helyben és világszerte, egészségügyi és orvosi fejlődésről, sőt homályos fejleményekről is, hogy betöltsék az időközöket, hogy az embereket figyelemmel és hallgatással tartsák.

Az a kérdés „Mi az érdeklődésed?” vagy „Mi az, ami érdekel téged?” A Biblia egy időérzékeny kérdést említ Róma 13:11 versben.

“… mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.”

Legtöbb ember azon az állásponton van, hogy ha valaki „meg lett váltva” egy bizonyos időpontban, akkor ez a megváltás többé vagy kevésbé be lett fejezve a múltban, vagyis nem említik többet jelenben. Sokaknak ez egy eszme, ami a távoli múltban ragadt. Nem lettünk megváltva, mikor legelőször hittünk? De az van írva, hogy a megváltás most közelebb van, mint valaha. Más szóval a jelenben is meg kell jelenjen, de legalább is a lehetőségnek ott lennie, hogy az ember még inkább „meg lehet váltva”.

Talán a megváltás egy folyamat, amely növekedést vagy érettséget eredményez a Megváltó ismeretében? Erről olvashatunk a 2. Korintus 6:2-ben is:

„Ímé itt a kellemetes idő, ímé itt az üdvösség napja.”

A megtéréről szóló bizonyságtételek gyakran meglehetősen élénk és részletes leírások azzal kapcsolatban, hogy egyszer, valamikor régen megtörtént a megváltás. Volt egy ínség, egy meggyőződés a bűnről, egy beismerés, bűnbánat és Jézus befogadása, mint Megváltó egyesek életében. Ezek csodálatos bizonyságok és kezdetek. Mondhatni ez a megváltás napja volt, vagy mikor először hitet kaptunk.

De mi van a most? Történt valami attól a naptól kezdve? Valóban a megváltás közelebb van, mint mikor először hittünk? Vagy talán csak várakozással tekintünk a jövőbe Megváltónkra a mennyben. De mi van most?

Olvass többet a megbocsátásról és a „sokkal több” megváltásról

Amikor ítélve vagyunk az életünkben lévő bűn miatt, vagy mikor újra ínségbe kerülünk a hiányosságaink miatt, nem kellene újra megismételnünk és kihasználni a lehetőséget arra, hogy még inkább meg legyünk váltva a mi természetünkből származó bűntől? Ma? Most?

Zsidókhoz írt levél 7:25-ben arról van írva, hogy a legmesszebb menőkig meg legyünk váltva, ami egy folyamatos fejlődést jelent. Egészen a gyermek fejlődésétől a felnőtt korig. “Míg eljutunk mindnyájan… érett férfiúságra… a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.” Efézus 4:13.

Semelyikünknek sem kéne úgy álomba merülnie, hogy annyira elfoglaltak legyünk a világ gondjaival, hogy elhanyagoljunk egy ilyen nagy üdvösséget, ami most elérhetővé vált számunkra. (Zsidók 2:3)

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.