Így készülhetsz fel az utolsó időkre

Így készülhetsz fel az utolsó időkre

Nincs mindenre válaszunk az utolsó időkkel kapcsolatban. Viszont tudod-e mi a legfontosabb, amivel felkészülhetsz?

„Az utolsó idők” -kel kapcsolatban sok kérdés merülhet fel. Ismerünk fogalmakat, mint a „nagy ínség”, „ítélet napja” és „Antikrisztus”, de nem vagyunk 100%-ig biztosak benne, hogy mit jelentenek. Rákereshetünk ezekre a dolgokra és egy egész sor magyarázatot találunk majd, beleértve az Utolsó Ítélet napjáról szóló jóslatokat és elméleteket. Mindez nagyon sok bizonytalansághoz és akár félelemhez is vezethet.

Honnan tudhatjuk, hogy az utolsó időkben élünk?

Az igazság az, hogy maga Jézus mondta, „Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül.” Máté 24:36 Természetesen a Biblia ad számunkra különböző nyomokat és jeleket, melyekre felfigyelhetünk. Olvashatunk ezekről a Jelenésekben, Thesszalonikában, és úgy Dánielnél, mint más prófétáknál is. Jézus is ad számunkra néhány jelet, amelyet az evangéliumokban találunk. Azonban senki sem mondja meg nekünk egészen pontosan, hogy mi fog történni és mikor.

Azoknak, akik Krisztust szeretik, a legfontosabb tudnivaló az utolsó időkkel kapcsolatban, hogy nincs mitől félniük. (Lukács 12:32; Zsidók 13:6) Tudjuk, hogy számunkra ezek azt jelentik, hogy végre elvitetünk, hogy Megváltónkkal legyünk örökké. Ez életünk célja – azért a napért élünk, mikor találkozni fogunk vele és vele együtt leszünk örökre! Tehát az aggodalmaskodás és félelem helyett nagy várakozással tekinthetünk arra a napra. Az az a nap, amelyre várunk, amelyért élünk és amelyre vágyakozunk.

Jézus a Lukács 21:28-ban elmondja, hogyan kell reagálnunk: „Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.” Ez a reményünk, vígaszunk és nyugalmunk! Nagy békét találhatunk a tudatban, hogy megváltásunk közeleg!

Állj készen!

„Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!” Máté 24:44

Nem tudjuk, hogy ez életünk idejében történik-e. Nem tudjuk, hogy 100, 25 vagy 10 év múlva történik-e, vagy holnap. Amennyiben Jézus Menyasszonyának indulatában vagyunk, és tudnánk, hogy nem jön 100 évnél korábban vissza, és ez idő alatt végig lehetőségünk lenne élni a földön, nem szeretnénk és szolgálnánk Őt ugyanennyire végig? Nem használnánk minden szempillantást abból az időből arra, hogy érte éljünk?

Mert nem csak akkor kellene elkezdenünk ezen gondolkodni és keresni hogyan készüljünk fel, amikor olyan dolgok történnek, amelyek nyilvánvaló vagy valószínű jelei az utolsó időknek. Egész életünket a várakozás szellemében kellene élnünk, várva a napra amikor végre találkozunk Urunkkal és Megváltónkkal – Vőlegényünkkel. (Olvasd el a 10 szűz példázatát Máté 25. részében.) Nem olyan módon élünk, hogy mikor azt gondoljuk, hogy eljött az utolsó óra, akkor őrülten tolongunk és megpróbálunk becsúszni az ajtón. Egész életünkben arra a napra készülünk, és Jézus iránti szeretetünk, aki minket először szeretett, kényszerít minket. (1. János 4:19; 2. Korintus 5:14)

Mennyei Atyánk akaratát cselekedni

„És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat.” János 14:3-4 Jézus azt mondta, hogy Ő most ott van és készíti a helyet nekünk. Egy napon csatlakozni fogunk hozzá az örökkévalóságban! Azonban van egy út, amin járnunk kell, hogy oda jussunk – és mi ismerjük az utat. Ő az Út. Megmutatta nekünk az utat. Azt mondta nekünk: „Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” Máté 7:21 Tehát ez a járandó út. Aktívan keresni és tenni Isten akaratát. De mi Isten akarata? Az, hogy ne cselekedjünk bűnt, a világosságunk és értelmünk szerint.

Olvass többet arról, hogy mit jelent Isten akaratát tenni itt: „Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok”

Pál írt Timóteusnak a nehéz időkről, amelyek az utolsó napokban jönnek. Azonban amit ő nehéz időknek írt le, nem csapások, gyötrelmek és katasztrófák voltak. A nehéz idők alatt azt értette többek között, mikor az emberek önzők, pénzsóvárak, gőgösek, szeretetlenek, felfuvalkodottak lesznek. (2.Timótus 3:1-5) Ez a valódi veszély – úgy élni, hogy ezen személyek közül egy legyünk. Viszont, ha a Szellemben járunk, a test kívánságát nem visszük véghez. (Galaták 5:16) Megmutatja nekünk, mikor ezek a dolgok feljönnek a természeti testünkben lévő bűnökből. Akkor beismerhetjük, szerethetjük az igazságot magunkra nézve és Általa legyőzhetjük ezeket! Ez fog megőrizni minket a nehéz időktől!

Honnan lehetünk biztosak abban, hogy készen leszünk visszajövetelére?

Amennyiben tudatosan hűségesen Érte élünk, nem kell attól félnünk, hogy nem leszünk készen. Nem kell így gondolkodnunk, „Van még elég időm elkészülni?”. Mindössze annyi követeltetik meg, hogy hűségesek legyünk ebben a percben. Tehát, egy teljes élet hűségben, magunkat készítve nagyszerű, de az is igaz, hogy ha most elkezdjük és mostantól hűségesen élünk, akkor mindegy mikor jön el a nap, igazságosnak leszünk ítélve. Így nincs ok pánikra, hogy még x számú évre van szükségünk az elkészüléshez. Ha hűségesek vagyunk Isten akaratának cselekvésében, akkor minket is magával visz majd a mennyeknek országába. Mert oda tartozunk.

„Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel! Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.” Kolossé 3:1-4

„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta.” 1. János 3:2-3

Olyanok leszünk, mint Ő és vele leszünk örökké. Ez a végső célunk, szívünk vágya. Ezért élünk, egész életünk e körül forog – szeretett Megváltónk és Vőlegényünk körül. Így valósággal felemelhetjük fejünket, várva azt a napot, mikor végre találkozunk Vele és örökké nála maradunk!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.