Az igazság a Rómaiakhoz írt levél 7. fejezetéről – azt teszem, amit nem akarok tenni

Az igazság a Rómaiakhoz írt levél 7. fejezetéről – azt teszem, amit nem akarok tenni

A Róma 7:14–25-ben nem egy hitetlenről vagy test szerint élő hívőről ír Pál. Itt egy győzelmes tanítványról van szó.

A Róma 7:15-ben Pál ezt írja: „Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök.”

Kissé furcsának tűnhet, amiről itt ír Pál – miért tennéd azt, amit nem is értesz? Itt azonban nem a tudatos bűnelkövetésről beszél (arról, hogy tudatosan engedünk a testünk vágyainak). Mert amikor készakarattal bűnt követsz el, akkor nagyon is jól tudod és megérted, hogy mit is teszel.

Róma 7:23 – „Tagjaimban egy másik törvény”

Pál megfeszített életet élt. Értelmével nem szolgált a bűn törvényének. (Róma 7:25). Amennyire világossága* volt, gyönyörködött Isten törvényében a belső ember szerint. (Róma 7:22). Ez azt jelenti, hogy gyönyörködött a szeretetben, jóságban, irgalmasságban – ez volt a beállítottsága. Azokon a területeken, amelyekre világosságot kapott, megfeszítette a bűnt a testében. Értelme, amellyel Istent szolgálta, megakadályozta ezeket a bűnös kívánságokat.

Mindemellett voltak területek Pál életében, melyekre még nem kapott világosságot. Ezen területeken fogva tartotta őt a testében lévő bűn törvénye, ezért tett olyan dolgokat, amelyeket gyűlölt. „de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével.” (Róma 7:23)

Aki akaratlagosan bűnt követ el, az nem azt teszi, amit gyűlöl, mert értelmével jóváhagyja tettét. Hogyha a kívánság megfogan, bűnt szül. Akkor fogan meg a kívánság, hogyha értelmünkkel beleegyezünk abba – azután születik meg a bűn. (Jakab 1:14–15). Az ilyen személy értelmével a bűnnek szolgál.

Pál nem erről a fajta bűnről beszél a rómaiakhoz intézett levelének 7. fejezetében. Ő Isten törvényét szolgálta értelmével, miközben a bűn még mindig jelen volt a testében, amely előjött a beleegyezése nélkül – testével szolgálta a bűn törvényét. A testnek ezen reakciói jelentkezhettek gondolatok vagy érzések formájában, amelyeket le kellett küzdenie (kísértések). Vagy lehettek akár olyan szavak és tettek, amelyek sohasem mentek keresztül a tudatán kísértésként. Ezekről később nyert világosságot. Rájött, hogy ezek nem Isten akarata szerint valók, tehát olyanok, amelyeket gyűlölt (test cselekedetei).

A törvény szellemi, de Pál rájött, hogy ő testi és bűn alatt van. Értelmével ugyan Istennek szolgált, de észrevette, hogy a testében semmi jó nem lakik. (Róma 7:18). Így tehát testével semmi egyebet nem tehetett, a bűn törvényének szolgált. Értelme (amellyel Istent szolgálta) a teste ellen volt (amely a bűnt szolgálta) ez pedig a testében egyfajta akarati ellenségeskedést idézett elő. (Róma 7:23).

„Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn.” (Róma 7:17). Nem Pál (nem a tudatos énje) tette azt, amit gyűlölt, hanem a bűn, mely benne lakozott (a testében). (Róma 7:17). Nem látta ezeket, nem volt róluk világossága. Ezért kiáltott így: „Én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből?” (Róma 7:24).

Olvass többet arról, mi a különbség aközött, hogy bűn van bennem és, hogy bűnt cselekszem.

Tanítványi beállítottság

Pál meg is válaszolja saját kérdését: „Hála legyen Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (Róma7:25). Mielőtt Jézus győzött volna és példát hagyott volna nekünk, amelyet követni tudunk, nem volt lehetséges az emberek számára a testben lévő összes bűn felett teljesen győzni. Jézus viszont elküldte nekünk a Szent Szellemet, aki megmutatja az utat keresztül a testünkön.

Ugyanúgy, ahogyan Pálnak, amikor megtért és elkezdte szolgálni Istent, nekünk is megújult értelmi beállítottságunk lesz. Nem mi leszünk azok, akik továbbra is a bűnt szolgáljuk. Ami a testünkből jön, azt nem akaratlagosan tesszük.

Hogyha Krisztus Jézusban vagyunk és értelmünkkel Isten törvényeit szolgáljuk, nem leszünk elítélve azért, ha olyan dolgot cselekszünk, amit gyűlölünk. (Róma 8:1) Nem leszünk elítélve azért, ha megkísértetünk (gondolatoktól és érzelmektől, amelyek bűnre csábítanak). Sem pedig azokért a cselekedeteinkért, amelyek megtétele előtt nem volt lehetőségünk a választásra, hogy megtegyük-e, mivel nem ment át a tudatunkon először.

Mégis írva van, hogy ezeket „a test cselekedeteit” meg kell ölnünk a Szellem segítségével, akkor élhetünk. (Róma 8:13). Itt arról van szó, hogy a Szellem szolgái legyünk. A Szellem megmutatja a bűneinket – elvezet minket a teljes igazságra és megadja a győzelmünkhöz szükséges erőt is. Hogyha hűségesek vagyunk és engedelmeskedünk a Szellem vezetésének, akkor egyre több győzelmet kapunk, egyre többet és többet meglátunk bűnös emberi természetünkből az idő múlásával.

Nem lehetünk tökéletesebbek, vagy nem szolgálhatjuk Istent jobban az adott pillanatban, mint amennyi világosságunk van. Azonban Szellemben kell járnunk, ami annyit jelent, hogy a kapott világosságunk szerint cselekszünk. Akkor fogunk többet meglátni abból a testből, a bűn testéből, aminek idővel el kell tűnnie. Halottnak tartjuk magunkat a bűn számára (Róma 6:11), tehát amikor egy új terület tűnik fel az Istentől kapott fényben, azt a bűnt ugyanúgy megfeszítjük. Ekkor vagyunk Jézus tanítványai. Megtagadjuk magunkat és felvesszük a keresztünket naponta. (Lukács 9:23–24).

Ez egy dicsőséges út, amelyen járhatunk! Nem kellene rosszul érezni magunkat, amikor Isten több világosságot ad, hogy láthassuk bűneinket ebben a fényben. Örvendeznünk kellene és boldognak kellene lennünk. Most tehetünk valamit ez ellen! Most megölhetjük a test cselekedeteit a Szellem segítségével (Róma 8:13; Jakab 1:2–3). Nem a Szellem fogja ezt helyettünk megtenni, a Szellem segítségével kell ezt megtennünk. Akkor belekerülünk a megszentelődésbe – egyre több és több felszabadulás az által, hogy a bűnnek testét apránként leromboljuk, helyét pedig átveszi az új teremtés – az erények, Krisztus élete, isteni természet! (Róma 6:5–6; 2 Korintus 4:10–11; 2 Korintus 5:17; 2 Péter 1:3–8).

*Világosságot kapni azt jelenti, hogy a Szent Szellem kijelent számodra valamit. Például, világosságot kapsz a saját bűneidet illetően, s meglátod, hogy önző, gőgös, stb. vagy. Jelentheti továbbá azt is, hogy mélyebb betekintést nyersz Isten Igéjébe (kijelentést kapsz ezzel kapcsolatosan). (Zsoltárok 119:130)

E cikk megírását Kaare J. Smith 2018. február 27-én tartott beszéde ihlette.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.