Mi a Szellem gyümölcse?

Mi a Szellem gyümölcse?

A Szellem gyümölcse az isteni természet (szeretet, türelem, jóság stb.), amely akkor válik természetemmé, amikor meghalok a bűnöknek.

4 perc ·

Mi a Szellem gyümölcse?

A Szellem néhány gyümölcséről írva van a Galaták 5:22-23-ban: “A Szellem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.”

A Szellem gyümölcse lényegében a bűn és az egoizmus ellentéte. A Szellem gyümölcse Krisztus élete, az isteni természet. Ez az új és friss élet a természetem részévé válik, amikor a Szellem iránti engedelmességben megengedem, hogy megtisztuljak és megöldöklöm a bűnt. A Szellem gyümölcse a Szellemben való járás eredménye. (Galaták 5:16-26)

Olvass többet a keresztről itt.

Hogyan kaphatjuk meg a Szellem gyümölcsét?

“Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz.” János 12:24

Annak érdekében, hogy ez a búza vagy gyümölcs növekedjen, valaminek meg kell halnia. Viszont, ha elhal, akkor új élet jön elő – minél inkább halálra adjuk bűnös természetünket a Szellem iránti engedelmességben, annál többet és többet kapunk a Szellem gyümölcséből – a Szellemben való járás révén.

Például a jóság a Szellem egyik gyümölcse. Szeretnénk jóságosnak lenni a családunkhoz, kollégáinkhoz és azokhoz, akikkel utunk során találkozunk. Azonban, ha valami nem úgy történik, ahogy gondoltam, vagy valaki mond valamit egy bizonyos módon, akkor a jóság ellentétét érzem magamban. Valami ellenszenves akar kijönni. Ez az én bűnös természetem, vagyis a „test”. Ennek kell meghalnia ahhoz, hogy a jóság értékes gyümölcsét megszerezzem!

Olvass többet a bűn feletti győzelemről itt.

„Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás. …Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.” Kolossé 3:5,12-13

A Szellem gyümölcsének megszerzése: egész életen át tartó folyamat

Ez egy szakadatlan folyamat: valaminek mindig meg kell halnia bennem ahhoz, hogy helyet biztosítson az isteni természet számára. Minél inkább „meghalok”, annál jobban tudok valódi gondolatokat, szavakat és cselekedeteket kapni, és egyre igazságosabbá és szentebbé válni. (2.Péter 1:3-9)

Ugyanez vonatkozik a szeretetre, az örömre, a békére, a türelemre és a Szellem minden más gyümölcsére. Ez egy egész életen át tartó munka. Mindig van még nagyobb része az isteni természetnek, amiért dolgozhatunk. Folyamatosan égnie kell ettől a vágytól a szívünknek: „Többet kell szereznem a Szellem gyümölcseiből, meg kell tisztulnom és tisztábbá kell válnom, be kell töltekeznem isteni természettel!”

„Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet.” Róma 6:22

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.