Mi a Szent Szellem keresztség munkája?

Mi a Szent Szellem keresztség munkája?

A Szent Szellem keresztsége a Szellem gyümölcseiben való növekedést szolgálja.

6 perc ·

A Szent Szellem keresztség sok kérdést vet fel. Megkeresztelkedett-e valaki a Szent Szellemben vagy sem? Csak a különlegesek számára van ez, vagy mindenki megtapasztalja, aki megtért? Megkaphatod a Szent Szellem keresztségét, anélkül hogy nyelveken szólnál? Mindenki, aki nyelveken szól, meg lett keresztelve a Szent Szellem által?

Miért érdemes törekednünk a Szent Szellem keresztségére?

Miért gondolod, hogy olyan sok kérdés van ekörül? Az emberek nem gondolnak a Szellem gyümölcseire, csak az ajándékokra, és az élményre. Sokszor beszélnek arról, miként élték át amikor a Szent Szellem keresztségét kapták. Általában nagyon felnagyítják és másokat is arra akarnak vezetni, hogy ugyanolyan módon éljék át. Így azután az a személy, aki a Szent Szellem keresztségét keresi, arra lesz hajtva, hogy a móddal legyen elfoglalva, ahogyan a Szellem keresztségét megkapja, mintsem azzal, hogy ténylegesen kapja a Szent Szellemet. Ez egy nagy akadály mindazok számára, akik a Szent Szellem keresztségét keresik.

Jézus világosan kijelentette a tanítványoknak, miért kell, hogy kapják a Szent Szellemet és mi lesz ennek a jele. Ez egyszerűvé és megnyugtatóvá tesz mindent. “Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” (Ap. Csel. 1:8.)

(Mi a célja a Szent Szellem erejének?)

Az apostoloknak elképzelésük sem volt milyen lesz majd megtapasztalniuk, de mikor megtörtént, nem volt kétségük afelől amit átéltek. A tény, hogy ez nem mindig ugyanolyan módon történik, Péter szavai szerint teljesen nyilvánvaló. “ Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a Szentlélek, ahogyan ránk is leszállt kezdetben.” (Ap. Csel. 11:15.) Kornéliusz házanépének elképzelése sem volt milyen módon fogják majd megtapasztalni. Kezdetben a zsidóknak nehéz volt elhinni, hogy a pogányok ugyanebben a kegyelemben részesültek, ezért Péternek és a többieknek szükségük volt erre a jelre, hogy ez valóban megtörtént.

Jakab ír az imádságról, amely csak a kívánságok betöltését szolgálja. (Jakab 4:3) Nagyon általánossá vált, különösen ezekben a napokban, hogy amikor valaki a Szent Szellem keresztséget keresi, azt az élményért teszi, és azért, hogy a Szellem ajándékait kaphassa. Ez az általános felfogás azok között, akik a keresztség módjáról vitatkoznak, és olyan szenvedélyesen beszélnek a saját személyes élményükről ezzel kapcsolatban.

(Miért kapunk szellemi ajándékokat, és mire kellene használnunk őket?)

Sok más szellemiség is van. A Szent Szellemet, az „igazság szellemének” is hívják (János 16:13) Ő majd elvezet bennünket minden igazságra, Azonban azok között, akik a saját Szent Szellemmel történt megkeresztelkedésüket dicsérik, sok megosztottságot és viszályt látunk. Sokszor eltűnődöm rajta, hogy ez talán azért lehet mert más szellemekkel vannak betöltekezve?

Miért van szükségünk a Szent Szellem keresztségére?

Pál arra figyelmeztet, hogy akik megkapták a Szellemet, azoknak Szellemben is kell járniuk, és ha ezt teszik, akkor a természeti test kívánságait nem fogják véghez vinni. Másszóval lehetetlen megkapni a Szellemet anélkül, hogy Szellemben járnánk. Az ilyen emberek mindig jobban el vannak foglalva a Szellem ajándékaival, mint hogy Szellem gyümölcseit megteremjék. Nem teremheted a Szellem gyümölcseit anélkül, hogy vetted volna a Szellemet. Mi több, ha sóvárogsz a Szent Szellem keresztsége iránt, hogy mennyből jövő erővel legyél megáldva azzal a céllal, hogy megteremd a Szellem gyümölcseit és Jézus tanúja legyél, akkor nincs kockázata, hogy más szellemiségekkel legyél betöltve. (Galácia 5:22)

Olvashatjuk, hogy a természeti test cselekedetei nyilvánvalók: paráznaság, viszálykodás, irigység, harag stb. Akik ilyeneket tesznek, Isten királyságát nem örökölik. Az igazán fontos nem az, hogy szólsz-e nyelveken vagy sem, hanem hogy  megfeszítetted-e a természeti testet annak indulataival és kívánságaival együtt. Ha így élsz, akkor Krisztusé vagy. (Galácia 5:16-26)

Az írások üzenete világos. Nem arról a módról van szó, ahogyan a Szent Szellem keresztség történik, hanem " ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Szentszellem által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. "Róm 8:13. Ezek szerint könnyű felismerni, hogy fel lettem-e ruházva mennyből kapott erővel vagy sem. Fontos, hogy keressük a Szent Szellem keresztségét azért, hogy erőt kapjunk a mennyből, ami által megfeszíthetjük a testet, indulataival és kívánságaival együtt és Jézushoz tartozhatunk. Továbbá fontos, hogy a Szent Szellem elvezessen bennünket minden igazságra, azután kereshetjük a Szellem ajándékait, ha szeretettől vezérelve érezzük, hogy szükségünk van azokra. (1 Korinthusbeliek 12: 7,31) A 13. fejezetben arról a szeretetről olvashatunk, amely motivál bennünket.

Azok, akik megtérnek Istenhez, a legtöbben nem ugyanúgy élik át a megtérésüket. Hasonlóképpen a Szent Szellem keresztséget is különbözőképpen élik át a legtöbben. Néhány embernél a megtérés és Szent Szellem keresztség egyszerre is megtörténhet. Istennek nincs erre egy mindenkire érvényes sablonja, de addig nem szabad megnyugodnod, amíg nem kapsz erőt a mennyből. Akkor az Úr Jézus Krisztus keresztje lesz a dicsőséged. (Gal. 5:24, 6:14) Akkor, "megszabadulva a bűntől", Isten szolgájává válsz. (Róma 6:22)

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.